Geheimhouding persoonsgegevens

Iedere inwoner van de gemeente kan een verzoek indienen tot geheimhouding van zijn persoonsgegevens.

Iedere inwoner van de gemeente is opgenomen in de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens (GBA). In bepaalde gevallen stelt de gemeente deze gegevens beschikbaar aan anderen. U kunt echter verzoeken om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen?

Iedere inwoner van de gemeente kan een verzoek indienen om zijn of haar persoonsgegevens geheim te houden. Het aanvraagformulier kunt u hier vinden.

Aanvraag

De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden bij de balie van het Gemeentehuis. U dient hiervoor een kopie van uw legitimatiebewijs te overleggen.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij het cluster burgerzaken, telefoonnummer 026 - 38 43 671.