Ester Weststeijn nieuwe burgemeester Rozendaal

Mevrouw drs. E. Weststeijn-Vermaat, 41 jaar, wordt per 14 februari 2019 benoemd tot burgemeester van de gemeente Rozendaal. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de aanbeveling van de gemeenteraad en het advies van de plv. commissaris van de Koning overgenomen.

Op dinsdag 17 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Rozendaal de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld, in het bijzijn van de plaatsvervangend commissaris van de Koning in Gelderland de heer Jan Markink. Vervolgens hebben 48 sollicitanten zich gemeld bij de plv. commissaris van de Koning met interesse voor de burgemeestersvacature Rozendaal. Jan Markink heeft met diverse kandidaten gesprekken gevoerd en aansluitend alle kandidaten besproken met de door de gemeenteraad van Rozendaal ingestelde vertrouwenscommissie.
De vertrouwenscommissie heeft eveneens gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. De door de gemeenteraad op 30 oktober j.l. voorgedragen kandidaat, mevrouw Ester Weststeijn is nu bij Koninklijk Besluit van 30 november 2018 benoemd. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 februari 2019 wordt mevrouw Weststeijn beëdigd door de (plv.) commissaris van de Koning.