Waarom stemmen?

Hier kunt u meer lezen over het nut van stemmen

Waarom stemmen

Provinciale Statenverkiezing

Door uw stem uit te brengen heeft u invloed op wat er in uw provincie gebeurt.  

De provincie:

 • zorgt voor aanleg en onderhoud van provinciale wegen en bruggen

 • regelt het regionale openbaar vervoer

 • bepaalt waar in de provincie bedrijven, windmolens, natuurgebieden en huizen mogen komen

 • zorgt voor een veilige en schone omgeving door subsidies te geven aan milieuprojecten

 • geeft geld om monumenten op te knappen en het landschap van de provincie te behouden

 • investeert in de economie van de provincie door bijvoorbeeld te zorgen dat bedrijven goed bereikbaar zijn

 • let goed op dat gemeenten niet te veel geld uitgeven. De provincie moet de begroting van gemeenten goedkeuren

  Uw stem telt dubbel

  Door te stemmen op de Provinciale Staten heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Leden van Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo telt uw stem dus dubbel.

   

Provincie Gelderland

Tot aan de verkiezingen en de week erna brengen we iedere week een beeld naar buiten. Deze foto’s vind je terug op deze website en we verspreiden ze via diverse sociale media:

Twitter: @provgelderland
Facebook

Instagram

 

IPO en Gelders: #ditdoetdeprovincie
Het Gelderse Presidium, het overleg met de fractievoorzitters van de politieke partijen, gaf aan dat ze de voorkeur heeft voor een sober verkiezingstraject.

 

We spreken daarom ook niet van een campagne, maar van traject. Daarnaast is er in IPO-verband een traject opgezet om inwoners te informeren over wat de provincie doet. Centraal bij alle activiteiten staat: dit doet de provincie. Het doel is inwoners van Gelderland te laten zien: dit doet de provincie en hen erop te attenderen dat er 20 maart verkiezingen zijn. Deze extra activiteiten vallen onder de permanente communicatiecampagne die de griffie uitvoert om de werkzaamheden en besluiten van Provinciale Staten onder de aandacht te brengen. 

In IPO-verband
In november 2018 het filmpje ‘Leer mij Jaap kennen’ gelanceerd. Dit was de start van de verkiezingen.

 

Activiteiten

In het Huis der Provincie in Arnhem op 18, 19 en 20 maart 2019. 

Omroep Gelderland zendt op 18 maart een lijstrekkersdebat met Gelderse lijsttrekkers uit, vanaf 20:00 uur, locatie: Statenzaal.
De NOS zendt vanuit het Huis der Provincie (De Binnenhof) het verkiezingsdebat met leden van de Tweede Kamer uit op 19 maart 2019. 
Op 20 maart 2019, de uitslagenavond, verzorgen tv- en radioploegen van de NOS en Omroep Gelderland live uitzendingen over de uitslagen. Vanaf 19:30 uur  is er een programma. Deze avond is openbaar.

 

Waterschapsverkiezing

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Een waterschap is een gebied waar het waterschapsbestuur zorgt voor ons waterbeheer. Denk bijvoorbeeld aan:

 • stevige dijken;

 • schoon water;

 • onderhoud van duinen;

 • goede stand van het grondwater.

 • Voor welk waterschap mag u stemmen

  U mag stemmen voor het bestuur van het waterschap waarin u woont.

   

  Onder welk waterschap valt uw adres

  Wilt u weten onder welk waterschap uw adres valt? U kunt op deze website uw postcode invoeren.

   

  Waarom stemmen voor uw waterschap

  Voor de natuur is het belangrijk dat er genoeg grondwater is, maar voor de landbouw is dit niet zo goed. Moet het grondwaterpeil hoog of laag zijn? Ook in het waterschap worden politieke beslissingen genomen. Door uw stem kunt u invloed uitoefenen op zulke besluiten.

   

   

  Op wie kunt u stemmen in het waterschap

  U stemt op het algemeen bestuur. De meeste bestuursleden worden op 20 maart 2019 bij de verkiezingen door u gekozen. Er zijn ook een paar plekken in het bestuur gereserveerd voor vertegenwoordigers van boeren, bedrijven en natuurbeschermers.

   

  Hoe natter de omgeving, hoe meer gras en vogels. De waterschappen zorgen voor natuurlijke oevers en regelen het waterpeil in de beken en rivieren. En hoe ze dat doen, daar heb jij invloed op. Kom 20 maart stemmen voor de waterschapsverkiezingen.