Verhuizing

Gaat u verhuizen naar Rozendaal? Hier vindt u meer informatie.

Verhuizen naar de gemeente Rozendaal

Iedereen die verhuist naar de gemeente vanuit een andere Nederlandse gemeente is verplicht hiervan binnen 5 dagen na de verhuizing schriftelijk of persoonlijk aangifte te doen bij de gemeente. In de aangifte moeten zowel het oude als het nieuwe adres vermeld worden. De gemeente verwerkt de wijziging in haar administratie. Voor een gezin hoeft slechts 1 aangifte van verhuizing te worden gedaan. De inwonende gezinsleden worden automatisch ook verhuisd naar het nieuwe adres. De aangifte geldt voor iedereen die in de gemeente woont en meerderjarig is of diens gemachtigde.

Aanvraag

Er is een schriftelijke verklaring van verhuizing nodig (meestal in de vorm van een verhuisbericht van de KPN), kopie van een legitimatiebewijs van de aanvrager en een kopie van de huur/koopovereenkomst van het huis. Wanneer u bij iemand gaat inwonen is een schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner nodig

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing binnen de gemeente is gratis

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken, tel.: 026 - 38 43 671

 

Verhuizing binnen de gemeente

Dit is de registratie van het nieuwe adres in de basisadministratie van de gemeente. Iedereen die verhuist binnen de gemeente is verplicht hiervan binnen 5 dagen na de verhuizing schriftelijk of persoonlijk aangifte te doen bij de gemeente. In de aangifte moeten zowel het oude als het nieuwe adres vermeld worden. De gemeente verwerkt de wijziging in haar administratie. Voor een gezin hoeft slechts 1 aangifte van verhuizing te worden gedaan. De inwonende gezinsleden worden automatisch ook verhuisd naar het nieuwe adres.

Aanvraag

Er is een schriftelijke verklaring van verhuizing nodig (meestal in de vorm van een verhuisbericht van de PTT), kopie van een legitimatiebewijs van de aanvrager en een kopie van de koopakte van het huis. Wanneer u bij iemand gaat inwonen is een verklaring van de hoofdbewoner nodig

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing binnen de gemeente is gratis

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken, tel.: 026 - 38 43 671