Benoeming inwoner van Rozendaal in Adviesraad Sociaal Domein Rheden-Rozendaal (ASD)

Op grond van artikel 4 “Samenstelling adviesraad” van de Verordening Adviesraad Sociaal domein, vastgesteld in de raad van 16 december 2014, bestaat de Adviesraad (inclusief voorzitter) uit tenminste zeven en ten hoogste twaalf leden.

Deze moeten woonachtig zijn in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Minimaal één zetel is beschikbaar voor een inwoner van Rozendaal. De Rozendaalse deelnemer, de heer P.W.J.M. (Peter) Manders, heeft per 1 januari 2016  zijn lidmaatschap beëindigd. Het grootste deel van zijn periode, tot 1 januari 2015 als lid van de Wmo-raad, was hij voorzitter. Op 25 januari 2016 heeft hij onder dankzegging afscheid genomen.

Inmiddels is er een opvolger gevonden vanuit de gemeente Rozendaal: de heer Th. L. (Theo) Boerkoel. Op 27 september is hij, op voordracht van de Adviesraad, benoemd als Rozendaals lid voor een periode van vier jaar, vanaf 1 oktober 2016. Op 3 oktober 2016, tijdens de jaarlijkse vergadering van de ASD in Rozendaal, is zijn benoeming bekrachtigd.