Bijstandsuitkering Algemene bijstand

De bijstandsuitkering, die wordt verleend op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), is een voorziening ter dekking van de noodzakelijke kosten van het bestaan.

De WWB is in 2004 in de plaats gekomen van de Awb (Algemene bijstandswet).Tot de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan behoren algemeen gangbare kosten zoals de kosten van huisvesting, voeding, kleding en geneeskundige verzorging.

Voorwaarden

Een bijstandsuitkering wordt verstrekt als men over onvoldoende inkomsten beschikt om zelf de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan te betalen. De bijstandsuitkering vult eventuele inkomsten aan tot een niveau waar de burger in zijn of haar situatie recht op heeft. De bijstandsuitkering wordt verstrekt aan een persoon en zijn eventuele partner. De Wet Werk en Bijstand is het laatste vangnet. Alvorens een bijstandsuitkering wordt verstrekt, zal daarom altijd worden nagegaan of er geen andere inkomensvoorzieningen zijn (bijv. een WW- of WIA-uitkering), waarmee de aanvrager in de noodzakelijke kosten van bestaan kan voorzien. Ook wordt er naar eigen vermogen gekeken.
 

Aanvraag

Een WWB-uitkering kan pas ingaan op de dag waarop de uitkering is aangevraagd, ook al zou de aanvrager gegeven zijn omstandigheden ook bij een eerdere aanvraag recht op een uitkering hebben gehad. Een WWB-uitkering vraagt u aan bij: UWV WERKbedrijf, website: www.werk.nl (onder de tab WERKbedrijf).De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van de WWB uitbesteed aan gemeente Rheden. De afhandeling van een aanvraag vindt plaats bij afdeling Werk en Inkomen van Rheden.
 

Kosten

Het aanvragen van een algemene bijstandsuitkering is kosteloos.
 

Informatie

Voor informatie kunt u ook contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal. Het Zorgloket bevindt zich in het gemeentehuis van Rheden, Hoofdstraat 3 in De Steeg, en is bereikbaar via tel.: 026 - 49 76 900, of via: zorgloket@rheden.nl