Bijstandsuitkering zelfstandigen

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening aan starters en zelfstandigen in uiteenlopende situaties.

Het Bbz is bedoeld om zelfstandigen uit de Wet Werk en Bijstand (WWB) te houden. Zelfstandigen kunnen tijdelijk in aanmerking komen voor een uitkering totdat ze weer in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zelfstandigen kunnen in verschillende omstandigheden een beroep doen op het Bbz.
Het gaat om:

  • Startende zelfstandige met een werkloosheids- of bijstandsuitkering;
  • Gevestigde zelfstandigen met tijdelijke financiele problemen;
  • Oudere zelfstandigen (ouder dan 55) met een niet-levensvatbaar bedrijf;
  • Zelfstandigen die hun levensvatbaar bedrijf willen be-eindigen.
Om te kijken of u in aanmerking komt en voor een actueel overzicht van de regeling, verwijzen wij u naar de website van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid: www.szw.nl Kies vervolgens voor Uitkeringen en Bijstandsverlening zelfstandigen. Ook kunt u het gemeenteloket van het ministerie raadplegen: www.rijksoverheid.nl
 

Aanvraag

Een Bbz-uitkering kan pas ingaan op de dag waarop de uitkering is aangevraagd, ook al zou de aanvrager gegeven zijn omstandigheden ook bij een eerdere aanvraag recht op een uitkering hebben gehad. Een Bbz-uitkering vraagt u aan bij: UWV WERKbedrijf, website: www.werk.nl (onder de tab WERKbedrijf). De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van het Bbz uitbesteed aan gemeente Rheden. De afhandeling van een aanvraag vindt plaats bij afdeling Werk en Inkomen van Rheden.
 

Kosten

Aan het aanvragen van een Bbz-uitkering zijn geen kosten verbonden.

 

Informatie

Voor informatie kunt u ook contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal. Het Zorgloket bevindt zich in het gemeentehuis van Rheden, Hoofdstraat 3 in De Steeg, en is bereikbaar via tel.:026 - 49 76 900, of via email: zorgloket@rheden.nl