IOAW-uitkering

Een IOAW-uitkering (wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers) is een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte of oudere werknemers ter dekking van de noodzakelijke kosten van het bestaan.

De IOAW-uitkering lijkt veel op een bijstandsuitkering. Het belangrijkste verschil is, dat bij de toekenning van een IOAW-uitkering het vermogen buiten beschouwing wordt gelaten. Een IOAW-uitkering wordt verstrekt als men over onvoldoende inkomsten beschikt om zelf de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan te betalen. De IOAW-uitkering vult eventuele inkomsten aan tot het niveau van het sociale minimum. De IOAW-uitkering wordt verstrekt aan een persoon en zijn eventuele partner. Alvorens een IOAW-uitkering wordt verstrekt, zal eerst worden nagegaan of er geen andere inkomensvoorzieningen (bijv. een WW- of WIA-uitkering) zijn, waarmee de aanvrager in de noodzakelijke kosten van bestaan kan voorzien.

Voorwaarden

Een oudere werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen om voor een IOAW-uitkering in aanmerking te komen:

  • Werkloze werknemers die een maximale uitkeringsduur van de Werkloosheidswet (loongerelateerde- en vervolguitkering) hebben bereikt en bij de aanvang van de werkloosheid 50 jaar, maar nog geen 57 1/2 jaar waren.
  • Werkloze werknemers die werkloos geworden zijn na het bereiken van de leeftijd van 57 1/2 jaren en slechts recht hebben op een kortdurende WW-uitkering.
  • Arbeidsongeschikte werknemers met een gedeeltelijke WIA-uitkering (minder dan 80%) die de loongerelateerde en vervolguitkering van de werkloosheidswet hebben doorlopen.
  • Jonggehandicapten met een gedeeltelijke WAJONG-uitkering (minder dan 80%).

De IOAW-uitkering loopt zo nodig door tot het 65ste jaar.* Om te kijken of u in aanmerking komt een uitkering en voor een actueel overzicht van de regeling verwijzen wij u naar de volgende website: www.rijksoverheid.nl

Aanvraag

Een IOAW-uitkering kan pas ingaan op de dag waarop de uitkering is aangevraagd, ook al zou de aanvrager gegeven zijn omstandigheden ook bij een eerdere aanvraag recht op een uitkering hebben gehad. Een IOAW-uitkering vraagt u aan bij: UWV WERKbedrijf, website: www.werk.nl (onder de tab WERKbedrijf). De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van de IOAW uitbesteed aan gemeente Rheden. De afhandeling van een aanvraag vindt plaats bij afdeling Werk en Inkomen van Rheden.


Kosten

Aan het aanvragen van een IOAW-uitkering zijn geen kosten verbonden.

 

Informatie

Voor informatie kunt u ook contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal. Het Zorgloket bevindt zich in het gemeentehuis van Rheden, Hoofdstraat 3 in De Steeg, en is bereikbaar via tel.: 026 - 49 76 900, of via email: zorgloket@rheden.nl