IOAZ-uitkering

Een IOAZ-uitkering is een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte of oudere zelfstandigen die hun bedrijf of zelfstandig beroep moeten beeindigen omdat de inkomsten daaruit onvoldoende zijn.

De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (voortaan: IOAZ) kan dan uitkomst bieden. De IOAZ-uitkering vult het eigen inkomen aan tot het sociaal minimum. De IOAZ-uitkering lijkt veel op een bijstandsuitkering. Het belangrijkste verschil is, dat bij de toekenning van een IOAZ-uitkering een groter bedrag aan vermogen buiten beschouwing wordt gelaten dan bij een bijstandsuitkering. Voorts is de inkomenstoets beperkter dan bij de bijstand.

Voorwaarden

Zelfstandigen komen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering als zij voor 1225 uur of meer per jaar in hun eigen bedrijf hebben gewerkt (dat is gemiddeld ongeveer 24 uur per week). Als de partner ook meewerkte, geldt het minimum van 875 uur (partner minimaal 525 uur). Daarnaast gelden voor ouderen en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten verschillende voorwaarden:

Oudere zelfstandige:

  • is 55 jaar of ouder
  • heeft de drie jaar onmiddellijk voorgaand aan de dag waarop de uitkering wordt aangevraagd als zelfstandige gewerkt, en de zeven jaar daarvoor bij een werkgever of als zelfstandige
* Om te kijken of u in aanmerking komt een uitkering en voor een actueel overzicht van de regeling verwijzen wij u naar de volgende website: www.rijksoverheid.nl
 

Aanvraag

Een IOAZ-uitkering kan pas ingaan op de dag waarop de uitkering is aangevraagd, ook al zou de aanvrager gegeven zijn omstandigheden ook bij een eerdere aanvraag recht op een uitkering hebben gehad. De IOAZ-uitkering moet daarom worden aangevraagd voordat het bedrijf beeindigd wordt. Een IOAZ -uitkering vraagt u aan bij: UWV WERKbedrijf, website: www.werk.nl (onder de tab WERKbedrijf).

De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van de IOAZ uitbesteed aan gemeente Rheden. De afhandeling van een aanvraag vindt plaats bij afdeling Werk en Inkomen van Rheden.
 

Kosten

Aan het aanvragen van een IOAZ-uitkering zijn geen kosten verbonden.

 

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal. Het Zorgloket bevindt zich in het gemeentehuis van Rheden, Hoofdstraat 3 in De Steeg, en is bereikbaar via tel.: 026 - 49 76 900, of via email: zorgloket@rheden.nl