Verordeningen

Overzicht Verordeningen gemeente Rozendaal

Hieronder vindt u een overzicht van de verordeningen van de gemeente Rozendaal. Door op de naam te klikken van de verordening, wordt u doorgelinkt naar website van www.overheid.nl

1. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

2.  Algemene Plaatselijke Verordening

3. Algemene Subsidieverordening 2016

4. Archiefverordening

5. Beheersverordening begraafplaats

6. Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

7. Beleidsregels Persoonlijke ondersteuning / jobcoaching

8. Beleidsregels WWB, IOAW en IOAZ

9. Beleidsregels categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten

10. Beleidsregels indirecte schoolkostenregeling

11. Beleidsregels inkeerregeling

12. Beleidsregels kostendelersnorm

13. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

14. Beleidsregels schulddienstverlening

15. Beleidsregels tegenprestatie

16. Bouwverordening

17. Brandbeveiligingsverordening

18. Commissieverordening

19. Erfgoedverordening

20. Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning

21. Financiëleverordening

22. Legesverordening 2017

23. Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade

24. Re-integratieverordening Participatiewet

25. Regeling briefadres

26. Regeling gemeentelijke belastingen

27. Reglement BasisRegistratie Personen (BRP)

28. Subsidieregeling Lokale innovatie sociaal domein

29. Subsidieregeling Sociaal domein 2016-2018

30. Subsidieverordening Gemeentelijke monumenten

31. Telecommunicatieverordening

32. Verordening Adviesraad Sociaal Domein Rheden en Rozendaal 2017

33. Verordening Gelrepas

34. Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening

35. Verordening Jeugdhulp

36. Verordening verstrekkingen basisregistratie personen

37. Verordening grafrechten

38. Verordening handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ

39. Verordening individuele inkomenstoeslag

40. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet

41. Verordening leerlingenvervoer

42. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet

43. Verordening maatschappelijke ondersteuning

44. Verordening naamgeving en nummering (adressen)

45. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen

46. Verordening op de Commissie Cultuurhistorie

47. Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid

48. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

49. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

50. Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing

51. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzaalwerk

52. Verordening tegenprestatie Participatiewet

53. Verordening toeslagen en verlagingen normen Wet investeren in jongeren

54. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet

55. Wegsleepverordening

56. Mandaatregeling

57. Beleidsregels Wet taaleis

58. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht