Burgerzaken

 • Paspoort

  Als u naar het buitenland gaat, dient u in het bezit zijn van een geldig reisdocument.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor niet-Nederlanders die van hun eigen regering (in het land van herkomst) geen paspoort kunnen krijgen

 • Vluchtelingenpaspoort

  Als u in Nederland woont, niet de Nederlandse nationaliteit bezit, maar wel erkend bent als vluchteling, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort

 • Rijbewijs

  Bent u geslaagd voor uw rijexamen en u wilt een rijbewijs aanvragen of een categorie uitbreiding doen? Of wilt u uw rijbewijs verlengen? U kunt in alle gevallen terecht bij afdeling burgerzaken.

 • Identiteitskaart

  Als u naar het buitenland gaat, dient u in het bezit te zijn van een geldig reisdocument.

 • Huwelijksvoltrekking en geregistreerd partnerschap

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen

  25 mei 2022

  Een nieuwe werkgever of instantie vraagt u een verklaring omtrent het gedrag te overleggen.

 • Geheimhouding

 • Uittreksels en afschriften burgerlijke stand

 • Verhuizing

  Gaat u verhuizen naar de gemeente Rozendaal of verhuist u binnen de gemeente Rozendaal?

 • Koninklijke onderscheiding

  Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering van Zijne Majesteit de Koning voor personen, die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

 • Naturalisatie

  Als u vreemdeling bent, dat wil zeggen wanneer u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, en al langere tijd in Nederland woont, kunt u zich onder bepaalde voorwaarden laten naturaliseren tot Nederlander.

 • Stamboomonderzoek

  Stamboomonderzoek betreft informatie uit het gemeentearchief rond akten en registers over personen