Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen

Een nieuwe werkgever of instantie vraagt u een verklaring omtrent het gedrag te overleggen.

Voor bijvoorbeeld het werken met kinderen of bij een financiële instelling heeft u zo’n verklaring nodig.

Een verklaring omtrent het gedrag kunt u op twee manier aanvragen:

  • Via e-herkenning: u krijgt een link via het bedrijf dat om de VOG vraagt.
  • Via de gemeente: u neemt de papieren mee die u gekregen heeft van het bedrijf dat om de VOG vraagt. Ook neemt u een geldig legitimatiebewijs van uzelf mee. De kosten zijn  € 41,35. U kunt deze contant of per pin betalen.

Wanneer is de VOG klaar:

Nadat u de aanvraag op het gemeentehuis heeft gedaan, wordt deze verstuurd naar Dienst Justis. Deze zal uw aanvraag beoordelen en de VOG krijgt u per post thuisgestuurd. Meestal heeft u de VOG binnen een week in huis. Als het ministerie uw aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

Iemand anders machtigen om uw VOG aan te vragen:

De gemachtigde neemt mee:

Vragen:

Na het aanvragen van de VOG bij de gemeente kunt u voor vragen terecht bij Dienst Justis: