Geheimhouding

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven, hiermee voorkomt u dat bijvoorbeeld niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen of kerkgenootschappen uw gegevens zonder uw toestemming krijgen. U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.
Wilt u de geheimhouding opheffen? Dit gaat op dezelfde manier als aanvragen.
Let op! De volgende instanties blijven toegang hebben tot uw gegevens;  deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, UWV of de Sociale Verzekeringsbank.  Deze instanties hebben uw gegevens nodig voor het uitvoeren van de wettelijke taken.

Uitzonderingen

Er zijn instanties die niet overheid gerelateerd zijn en toch toestemming kunnen krijgen tot uw gegevens, bijvoorbeeld advocaten en curatoren. Vragen zij om uw gegevens terwijl uw verzoek tot geheimhouding is geregistreerd? Dan moet de gemeente een belangenafweging maken tussen uw belang en het belang van de aanvrager. De gemeente controleert of uw privacy hiermee niet onevenredig wordt geschaad. Als de gemeente, ondanks uw verzoek tot geheimhouding, toch van plan is de gegevens te verstrekken, krijgt u hier schriftelijk bericht van. U kunt dan eventueel bezwaar maken.