Rijbewijs

Als u de openbare weg op wilt met een motorrijtuig (bromfiets, personenauto, bedrijfswagen, bus of motorfiets), moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Rijbewijs

Als u de openbare weg op wilt met een motorrijtuig (bromfiets, personenauto, bedrijfswagen, bus of motorfiets), heeft u een geldig rijbewijs nodig.
Bent u geslaagd voor het rijexamen of u heeft van het CBR goedkeuring ontvangen voor het verlengen van uw rijbewijs? Gefeliciteerd, u kunt het rijbewijs aanvragen bij de afdeling burgerzaken. Houdt u er wel rekening mee dat het een paar uur duurt voordat de gegevens van het CBR doorgevoerd zijn in het systeem.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor afgifte van een rijbewijs dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen.
• U moet in Rozendaal ingeschreven staan om hier een rijbewijs te kunnen aanvragen.
• U moet minstens 185 dagen in Nederland ingeschreven staan. 
• Voor de aanvraag moet u minimaal zeventien jaar oud zijn. Onder de achttien mag u alleen onder begeleiding autorijden. Lees  verder bij Jonger dan 18.

Meenemen
• Huidige rijbewijs
• Eerste rijbewijs? Dan moet u een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort) tonen.
• Hebt u niet de Nederlandse identiteit en bent u ook geen onderdaan van een land uit de Europese Unie of Zwitserland, dan moet u een geldige verblijfsvergunning tonen
• Eén recente pasfoto in kleur, die voldoet aan de vereisten zoals u die vindt op www.paspoortinformatie.nl
• Geld (zie het tarievenlijstje onderaan deze pagina)
Jonger dan 18 jaar
• Via 2toDrive kun je je autorijbewijs halen voordat je 18 jaar bent.
• Vanaf 16,5 jaar kun je beginnen met rijlessen. Vanaf 17 jaar kun je rijexamen doen.
• Ben je geslaagd? Dan mag je tot je 18e autorijden samen met een begeleider.
• Voordat je het rijbewijs aanvraagt, moet je eerst de begeleiderspas aanvragen. Daarna kun je bij de gemeente je rijbewijs aanvragen.

Medische keuring / Gezondheidsverklaring ( vroeger Eigen verklaring)
Indien u de leeftijd van 75 jaar bereikt heeft, een medische indicatie heeft of de categorie C(E) of D(E) op uw rijbewijs hebt dan moet u voordat u uw rijbewijs kunt laten vernieuwen een medische verklaring, een zogenaamde gezondheidsverklaring indienen. U kunt bij de gemeente of via de website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) deze formulieren kopen . Deze formulieren dient u in te vullen en naar het CBR te versturen in de retourenveloppe. Hierna krijgt u weer bericht van het CBR of u gekeurd moet worden door een huis- of Arboarts. Deze ingevulde en ondertekende verklaring zendt u naar het Centraal Bureau Rijvaardigheid. Van dit bureau ontvangt u na enige tijd een bericht of u uw rijbewijs kunt laten vernieuwen. Het verdient aanbeveling ca. 3 maanden voordat uw rijbewijs verloopt deze procedure in gang te zetten. Meer informatie kunt u hier vinden.

Spoedaanvraag
Het is mogelijk om een spoedaanvraag te doen. Indien dit vóór 14.00 uur wordt aangevraagd, kan het document meestal de volgende werkdag worden afgehaald. Een rijbewijs kan op de afdeling Burgerzaken nooit op dezelfde dag worden aangevraagd en afgegeven. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, tel.: 026 - 38 43 671.

Geldigheid
Een nieuw rijbewijs is 10 jaar geldig. Er zijn enkele uitzonderingen:
• Rijbewijs voor vrachtwagen of bus: 5 jaar geldig.
• U bent tussen de 65 en 70 jaar: rijbewijs geldig tot 75e verjaardag.
• U bent ouder dan 70 jaar: rijbewijs 5 jaar geldig.
• U bent medisch gekeurd vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking: korter dan 10 jaar geldig, tot het moment dat u weer geschikt bent om te rijden.

De aanvraag rijbewijs kan verder betrekking hebben op:
• Vernieuwing rijbewijs. In de regel om de tien jaar moet uw rijbewijs worden vervangen voor een nieuw rijbewijs. Vanaf uw 75e wordt, tenzij er sprake is van een medische beperking, een rijbewijs voor 5 jaar afgegeven
• Vervanging vermist rijbewijs. Indien uw rijbewijs gestolen of verdwenen is, moet u een extra verklaring hierover afleggen bij de afdeling burgerzaken. Indien er sprake is van meervoudige vermissingen / fraude kan er aanvullend om een aangifte bij de Nederlandse politie worden gevraagd. Dit vervangende rijbewijs is geldig tot het tijdstip dat het in het ongerede geraakte rijbewijs geldig was. Nieuw is dat u in een dergelijk geval ook voor een vernieuwing voor 10 jaar kunt kiezen, mits uw verblijfstitel en leeftijd dit toelaten. Het kan zijn dat u dan ook weer een gezondheidsverklaring bij het CBR moet aanvragen
• Categorie-uitbreiding. Een rijbewijs wordt gebruikt voor alle vormen van rijvaardigheid van motorfiets tot autobus. Indien u een aanvullende rijbevoegdheid heeft behaald, moet uw bestaande rijbewijs worden vernieuwd met de uitbreiding in de betreffende categorie. Houdt ook rekening met de verklaring van geschiktheid CBR
• Beschadigd rijbewijs
• Vervanging met inperking (afgifte na ongeldigheidverklaring). Om verschillende redenen kan uw rijbevoegdheid worden ingeperkt. Dit betekent dat de rijbevoegdheid voor een bepaalde categorie van voertuigen niet meer geldig is. Er moet dan een rijbewijs worden aangemaakt waar de betreffende inperking in is verwerkt
• Vernieuwing linnen rijbewijs dat verlopen is na 30 juni 1985. Houders van oudere rijbewijzen moeten opnieuw examen doen. Ook moet u vooraf een gezondheidsverklaring naar het CBR sturen. Hier is ook enige tijd mee gemoeid
• Omwisselen buitenlands rijbewijs. Houders van geldige EU/EER-rijbewijzen* mogen een dergelijk document tot een jaar na de dag van vestiging in Nederland gebruiken. Deze rijbewijzen zijn omwisselbaar. Nog geldige rijbewijzen afgegeven op de Nederlandse Antillen of Aruba, in Zwitserland, Monaco, Jersey, eiland Man, Japan (categorie B), Taiwan (categorie B), Israël (categorie B) en Singapore (categorie B) en Z. Korea (B) zijn eveneens omwisselbaar. Rijbewijzen afgegeven in andere landen dan de hiervoor genoemde zijn niet omwisselbaar. Heeft u een rijbewijs dat niet voor omwisseling in aanmerking komt dan moet u opnieuw rijexamen doen. Een omwisseling duurt langer dan vijf werkdagen. Een spoedprocedure is niet mogelijk.

*Rijbewijshouders met een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk die ingeschreven staan in Nederland, hebben tot 31 december 2020 de tijd om het rijbewijs om te wisselen. Vanaf 01-01-2021 gelden er andere voorwaarden omdat het Verenigd Koninkrijk dan geen EU-land meer is.

Aanvraag
U vraagt een rijbewijs aan bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. De verklaring van rijvaardigheid en verklaring van (medische) geschiktheid worden digitaal door de CBR in de registers van de RDW geregistreerd. Deze verklaringen hoeft u niet meer mee te nemen.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken, telefoonnummer 026 - 3843671.

Kosten 2021
Kosten rijbewijs: € 41,-
Kosten spoedprocedure: € 34,-
Eigen verklaring/gezondheidsverklaring: € 39,30