Erkenning van een kind (ongeboren vrucht)

Bent u niet getrouwd en uw partner krijgt een kind, dan kunt u het kind erkennen.

Door erkenning wordt u als juridisch vader geregistreerd bij de burgerlijke stand; U hoeft dus niet de biologische vader te zijn. Met de erkenning ontstaan tevens verplichtingen ten aanzien van de opvoeding en verzorging van het kind. De erkenning kunt u doen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of op elk moment na de geboorte. U heeft altijd toestemming van de moeder nodig. U stelt dan meteen de keuze voor de achternaam vast, als het om het eerste kind uit uw relatie gaat. Kiest u niet dan krijgt het kind de achternaam van de moeder. Wilt u een kind erkennen dat ouder is dan 12 jaar, dan moet dat kind daarmee instemmen. Dat gebeurt door het mede ondertekenen van de erkenningsakte. Niet-Nederlandse vaders kunnen niet altijd erkennen. Dit is afhankelijk van het eigen (nationale) personen- en afstammingsrecht. In die gevallen zal eerst onderzocht moeten worden of u mag erkennen.

Voorwaarden

U en uw partner moeten persoonlijk naar de ambtenaar van de burgerlijke stand komen. Hiervoor moet u een afspraak maken bij de afdeling burgerzaken 026 - 38 43 671.

 

Aanvraag

Voor het opmaken van een erkenningsakte moet u allebei uw legitimatiebewijs laten zien. Wordt uw kind tijdens de zwangerschap erkend, dan krijgt u een afschrift van de erkenningsakte mee. Deze moet vervolgens bij de geboorte-aangifte overlegd worden. Belangrijk voor niet-Nederlandse moeders: volgens de Nederlandse nationaliteitswet krijgt een kind van een buitenlandse moeder en een Nederlandse man (die niet gehuwd zijn) NIET automatisch de Nederlandse nationaliteit door erkenning. Vindt de erkenning plaats bij of na de geboorteaangifte, dan wordt het kind geen Nederlander. Pas als het kind na de erkenning 3 jaar onafgebroken door de moeder en de erkenner is opgevoed kan voor het kind een optieverklaring worden afgelegd. Als het belangrijk is dat het kind de Nederlandse nationaliteit WEL direct bij de geboorte heeft, adviseren wij de erkenning van het kind tijdens de zwangerschap te regelen (erkenning ongeboren vrucht). Het kind wordt dan geacht vanaf de geboorte een Nederlandse vader te hebben.
 

Kosten

Geen
 

Informatie

Voor deze en andere uitzonderingen en nadere informatie kunt u terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand 026 - 38 43 671