Vluchtelingenpaspoort

Als u in Nederland woont, niet de Nederlandse nationaliteit bezit, maar wel erkend bent als vluchteling, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument en is bestemd voor reizen naar landen buiten Nederland, met uitzondering van het land van herkomst. Per 26 augustus 2006 wordt het nieuwe paspoort voorzien van een chip waarin naast persoonsgegevens ook een foto van de houder wordt opgeslagen

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort indien ten minste aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u woont in Nederland
  • aan u is in het kader van een asielprocedure een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd verleend
  • u bent door de vreemdelingendienst erkend als vluchteling en bent niet als zodanig tot de Nederlandse Antillen of Aruba toegelaten

Aanvraag

U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente, afdeling Burgerzaken.

Kosten 2022 In Euro's
De kosten voor een vluchtelingenpaspoort bedragen € 57,-

 
Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken, 026 - 38 43 671