Achtergrond

Rozendaal is een groene gemeente, waarbij de gebouwde omgeving vrijwel geheel uit woningen bestaat.

De energievraag beperkt zich daarmee in principe tot warmte (verwarming en warm tapwater) en elektriciteit. Er zijn relatief veel eigenhuisbezitters en veel verschillende woningtypen.

Verschillende woningtypen

Niet alle bespaar- en opwekmaatregelen zijn voor ieder woningtype relevant. Vaak is er echter meer mogelijk dan u denkt. Zo wordt momenteel gewerkt aan een verruiming van de beleidsregels zodat ook monumentale panden meer mogelijkheden krijgen om te verduurzamen, uiteraard met behoud van de monumentale waarde. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op plekken waar dat het aanzicht niet verstoort, zoals op het erf, een aanbouw of een uit het zicht gelegen dakdeel.

Duurzame warmte

Net als de rest van het land, moet Rozendaal op termijn van het Nederlandse aardgas af. We gaan komend jaar onderzoeken hoe het duurzame alternatief voor warmte eruit gaat zien. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van kleinschalige warmte-oplossingen per buurt en naar all-electric-alternatieven, waarbij ruimteverwarming, tapwaterverwarming en koken elektrisch worden geregeld.

Hoe de toekomstige warmtevoorziening er ook uit komt te zien, de warmtevraag per woning zal moeten worden verkleind. Vandaar dat we ons, naast opwekking door zonnepanelen, in eerste instantie vooral richten op isolatiemaatregelen. Deze maatregelen zijn sowieso relevant voor de warmtetransitie (het zijn zogeheten spijtvrije maatregelen) en zorgen bovendien voor lagere energiekosten, een toename in wooncomfort en een waardevermeerdering van uw woning.

Duurzame elektriciteit

Voor het opwekken van duurzame elektriciteit in Rozendaal is de plaatsing van zonnepanelen op daken de beste optie. In de Rozendaalse natuurgebieden is het niet toegestaan om windturbines, zonnevelden of biomassaketels te plaatsen voor grootschalige elektriciteitsopwekking.

Bewoners die geen zonnepanelen willen of kunnen plaatsen, kunnen terecht bij energiecoöperatie De ZonneRoos. Via de coöperatie – die wordt ondersteund door de gemeente – kan bijvoorbeeld stroom worden afgenomen van leden die hun dak beschikbaar hebben gesteld. Ook is het mogelijk om zonnepanelen te huren.

Logo: de zonneroos duurzame energie

Werkgroep Duurzaam Rozendaal

De ZonneRoos is een initiatief van de Werkgroep Duurzaam Rozendaal. Deze werkgroep bestaat uit betrokken bewoners die duurzaamheid bevorderen, de gemeente adviseren en acties ondernemen. Zo hebben zij de mate van warmte-isolatie van het Rozendaalse woningbestand in kaart gebracht, organiseerden zij de Expo Duurzaam Rozendaal en plaatsen zij regelmatig artikelen over energiebesparing en duurzaamheid in In de Roos. Daarnaast wordt in een subgroep gewerkt aan het thema biodiversiteit. Als u interesse heeft om een vergadering van de werkgroep of de subgroep bij te wonen, kunt u contact opnemen met Erik Kool via erik.kool@kpnmail.nl.

Op de pagina Downloads kunt u terecht voor nog meer achtergrondinformatie.