Kwijtschelding of vermindering gemeentelijke heffingen

Een kwijtschelding of vermindering van gemeentelijke belastingen is een (gedeeltelijke) ontheffing van de betaling van de gemeentelijke belastingen.

Gemeentelijke belastingen waarvoor (gedeeltelijk) kwijtschelding aangevraagd kan worden, zijn:

  • Reinigingsheffing
  • Onroerende zaak belasting
  • Rioolrechten

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiele situatie. Ook de financiele positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt Indien een burger een inkomen heeft op het bijstandsniveau, dan kan hij /zij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Uw inkomen (en dat van uw echtgenoot/partner/huisgenoot) ligt op of rond het bijstandsniveau
  • U hebt geen middelen om uw belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen
  • U hebt geen vermogen (waaronder ook begrepen de overwaarde op een onroerende zaak waarvan u eigenaar bent)

Aanvraag

Het aanvragen vindt plaats door middel van een schriftelijk verzoek aan burgemeester en wethouders. U ontvangt dan een inlichtingenformulier. Dit dient geheel te worden ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen te worden geretourneerd. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Kosten

Het aanvragen van kwijtschelding of vermindering van gemeentelijke belastingen is gratis.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. A. van der Wiel, cluster MA op telefoonnummer 026 - 38 43 679.