Klachtenafhandeling

Als u door een bestuursorgaan, een bestuurder of een ambtenaar/medewerker van de gemeente niet correct bent behandeld, kunt u een klacht indienen bij het gemeentebestuur.

Uw klacht dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

  • Naam, adres, woonplaats aanvrager
  • Gegevens over de gedraging
  • Gegevens over de betrokken ambtenaar c.q. de betrokken bestuurder/het betrokken bestuursorgaan
  • Gegevens over het tijdstip en de datum van de gedraging
  • Gegevens over de partij die het 'slachtoffer' is van de gedraging

Afhandeltermijn

Wij behandelen uw klacht binnen 6 weken. Als dit niet lukt, ontvangt u een vertragingsbericht; De vertraging zal maximaal 4 weken bedragen.

Aanvraag

Uw klacht dient in eerste instantie te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp. De gemeente Rozendaal is aangesloten bij de Ombudsvoorziening van de gemeente Rheden. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht in eerste instantie, kunt u bij de Ombudscommissie Rheden schriftelijk een verzoek indienen om deze uw klacht te laten behandelen, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. De ombudscommissie Rheden werkt ook voor de gemeenten Rozendaal en Doesburg. Wilt u meer informatie over de ombudscommissie, ga dan naar de website: www.ombudscommissierheden.nl

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een klacht worden geen kosten in rekening gebracht.