Aan de slag met de energietransitie in Rozendaal

De gemeenteraad van Rozendaal heeft unaniem ingestemd met de uitvoeringsagenda voor de energietransitie.

Samen met inwoners en betrokken partijen stroopt de gemeente de mouwen op om Rozendaal meer duurzaam te maken. In totaal worden in de jaren 2019, 2020 en 2021 ruim dertig actiepunten benoemd. De nadruk ligt daarbij op energiebesparing, opwekken van duurzame energie (vooral plaatsing van zonnepanelen op woningen) en voorbereidingen voor de overstap van aardgas naar duurzame energiebronnen. Ook worden maatregelen genoemd om beter opgewassen te zijn tegen heftige regenbuien en langdurige droogte.