TOZO regeling

Hier vindt umeer informatie over de TOZO regeling

Financiële ondersteuning voor ondernemers tijdens coronacrisis (TOZO)

Veel ondernemers worden getroffen door de coronamaatregelen. Het kabinet wil zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de coronamaatregelen ondersteunen met de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Op 1 juni werd deze opgevolgd door de TOZO 2. De TOZO 2 is niet meer aan te vragen, dit was mogelijk tot en met woensdag 30 september.
Sinds maandag 5 oktober is het mogelijk om een aanvraag te doen voor de TOZO 3.

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst?

Om een goede beslissing te kunnen nemen, heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Het kabinet wil zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de coronamaatregelen blijven ondersteunen met de TOZO. De TOZO 3 is vanaf nu (oktober 2020) aan te vragen. Het is niet meer mogelijk om de TOZO 1 of TOZO 2 aan te vragen.


Inkomensondersteuning en bedrijfskapitaal

De TOZO wordt door gemeenten uitgevoerd. De gemeente Rheden voert deze regeling ook voor onze gemeente uit. Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:
1.    Inkomensondersteuning (uitkering voor levensonderhoud) tot aan het sociaal minimum.
2.    Een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,00 voor het oplossen van liquiditeitsproblemen.

TOZO 3

U kunt een uitkering TOZO 3 voor levensonderhoud aanvragen voor maximaal 6 maanden.

De uitkering kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Ontvangt u tot en met september 2020 een TOZO 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de TOZO 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de TOZO 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Aanvragen met terugwerkende kracht is niet mogelijk
Het is niet mogelijk om tijdens de aanvraagperiode een TOZO 3-uitkering met terugwerkende kracht aan te vragen. Bij de eerste TOZO en TOZO 2 kon dit wel. Het werkt zo:
•    In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 oktober 2020;
•    Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020. U kunt vanaf december 2020 geen TOZO-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Voorwaarden

Aanvullende voorwaarden voor de TOZO 3:
•    Het maximumbedrag voor een lening voor bedrijfskapitaal van TOZO, TOZO 2 en TOZO 3 samen is
€ 10.157,00. Heeft u bij TOZO 1 eerder bijvoorbeeld € 3.000,00 gekregen en bij TOZO 2 € 5.000,00, dan kunt u nu nog maximaal € 2.157,00 aanvragen.

Daarnaast gelden de eerdere voorwaarden:
•    Uw bedrijf was voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
•    U bent minimaal 1.225 uur per jaar (gem. 23,5 uur per week) werkzaam als zelfstandige.
•    U bent 18 jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
•    U woont (of verblijft rechtmatig) in de gemeente Rozendaal.
•    Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis verminderd tot onder het sociaal minimum.
•    Heeft u een partner die ook ondernemer is? Als u apart van elkaar een eigen bedrijf heeft, kunt u allebei een aanvraag voor bedrijfskapitaal doen. Runt u samen één bedrijf, dan kan slechts één van u een aanvraag doen.
•    Heeft u een partner die ook ondernemer is? Slechts één van u kan een aanvraag voor inkomensondersteuning doen.
•    Het inkomen van uw partner telt mee. (Lees meer over de definitie Partner en de definitie Inkomen.)
•    Er is geen recht op bedrijfskapitaal wanneer bij uw onderneming sprake is van een faillissement of surseance van betaling.

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Op deze website kunt u een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking komt.

Procedure

De gemeente Rheden voert de TOZO voor onze gemeente uit. Als u de aanvraag heeft afgerond, wordt deze beoordeeld door een medewerker van de gemeente Rheden en wordt er een besluit genomen of u recht heeft op de tegemoetkoming of niet. Hierbij wordt er naar gestreefd u uiterlijk binnen 4 weken na aanvraag te laten weten waar u aan toe bent. De eerste betaling volgt zo snel mogelijk hierna.

Uw gegevens worden bij de aanvraag en achteraf gecontroleerd. Daarvoor mag de gemeente bij andere instanties informatie over u opvragen die relevant is voor de regeling. Blijkt achteraf dat u teveel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u nog een bedrag nabetaald. Als u met opzet onjuiste gegevens verstrekt, moet u het bedrag terugbetalen en krijgt u een boete.

Aanvragen TOZO
NB Er zijn tussenpersonen die aanbieden de TOZO voor u aan te vragen. Zo’n tussenpersoon kost u geld. We adviseren u om de aanvraag zelf te doen.

U kunt een verkorte aanvraag voor TOZO 3 doen als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:
1.    U heeft eerder TOZO 2 toegekend gekregen.
2.    De periode tussen de einddatum van TOZO 2 en de begindatum voor TOZO 3 is minder dan 3 maanden.

Ad 1) Het aanvraagformulier voor een verkorte aanvraag TOZO 3 vindt u op de website van de gemeente Rheden.
Ad 2) Het aanvraagformulier voor de volledige aanvraag TOZO 3 vindt u ook op de website van de gemeente Rheden.

NB Aanvragen kan tot en met 31 maart 2021.
Het is belangrijk om goed overzicht te hebben van uw inkomen. Lees wat er onder inkomen valt.

Meesturen documenten

Meesturen bij verkorte aanvraag Inkomensondersteuning
Als u een partner heeft, moet u het ingevulde en ondertekende formulier ‘ondertekening partner’ meesturen. Dit formulier is te vinden op de website van de gemeente Rheden.

Meesturen bij volledige aanvraag Inkomensondersteuning
Heeft u niet eerder TOZO gekregen of is de periode tussen TOZO 2 en TOZO 3 meer dan 3 maanden, dan doorloopt u de volledige aanvraag. Zorgt u er dan voor dat u de volgende documenten digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen. Tijdens de aanvraag kunt u ze uploaden:
•    Kopie van uw paspoort of id-bewijs (geen rijbewijs)
•    Uittreksel Kamer van Koophandel
•    Laatste bankafschrift van de rekening waar de gemeente uw uitkering en/of bedrijfskapitaal naar kan overmaken. Dit mag uw zakelijke rekening of privérekening zijn.
•    Uitdraai van de Belastingdienst van de laatste inkomstenbelastingaangifte (liefst van 2019).
•    Als u een partner heeft: kopie van paspoort of id-bewijs van uw partner en het ‘formulier ondertekening partner’.

Meesturen aanvraag voor bedrijfskapitaal
Is dit uw eerste aanvraag voor bedrijfskapitaal? Dan levert u bovenstaande stukken aan, die ook worden gevraagd voor een volledige aanvraag Inkomensondersteuning.
Heeft u al eerder bedrijfskapitaal aangevraagd en ontvangen dan hoeft u, als u een partner heeft, alleen het ‘formulier ondertekening partner’, te vinden op de website van de gemeente Rheden, in te leveren.

Daarnaast levert u in beide gevallen voor een aanvraag van bedrijfskapitaal onderstaande documenten aan, dus ook als u deze de vorige keer al heeft aangeleverd:
•    Onderbouwing van de noodzaak van het aangevraagde krediet.
•    Uw laatste bankafschriften van alle zakelijke rekeningen en het laatste bankafschrift van uw privérekening en van de eventuele privérekening die u samen heeft met uw partner.
•    De meest recente jaarrekening.
•    Een liquiditeitsprognose om de liquiditeitstekorten te kunnen beoordelen.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie de regeling de veelgestelde vragen over de TOZO op de website van de Rijksoverheid.

Laatst gewijzigd 22 oktober 2020