TOZO regeling

Hier vindt u meer informatie over de TOZO-regeling

Financiële ondersteuning voor ondernemers tijdens coronacrisis (TOZO)
Veel ondernemers worden getroffen door de coronamaatregelen. Het kabinet wil zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de coronamaatregelen ondersteunen met de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Vanaf 1 juni opgevolgd door de TOZO 2.
 
Inkomensondersteuning en bedrijfskapitaal
Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze tijdelijke regeling, die door gemeenten wordt uitgevoerd. De gemeente Rheden voert deze regeling ook voor onze gemeente uit.
Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:
1.    Inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
2.    Een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,00 voor het oplossen van liquiditeitsproblemen.
 
TOZO 2 na TOZO       
De uitkering TOZO 2 voor levensonderhoud loopt tot uiterlijk 30 september 2020.
Heeft u niet eerder een TOZO-uitkering ontvangen, dan kunt u een uitkering TOZO 2 aanvragen vanaf 1 juni, voor een periode van maximaal 4 maanden (juni, juli, augustus en september).
Heeft u wel eerder een TOZO-uitkering ontvangen, dan hangt de duur van de verlenging van TOZO 2 af van de looptijd van de 1e TOZO. Dus:
• Heeft u een TOZO-uitkering ontvangen over de maanden maart, april en mei, dan kunt u een verlenging aanvragen vanaf 1 juni voor een periode van maximaal 4 maanden (juni, juli, augustus en september).
• Loopt uw huidige TOZO-uitkering door tot 30 juni? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en september).
• Loopt uw huidige TOZO-uitkering door tot 31 juli? Dan duurt de verlenging maximaal 2 maanden (augustus en september).
• Krijgt u in juni, juli en augustus 2020 nog een TOZO-uitkering volgens de 1e TOZO-regeling? Dan kunt u verlenging van de TOZO-uitkering aanvragen voor 1 maand (september).
 
Voorwaarden
Aanvullende voorwaarden voor de TOZO 2:
• Het inkomen van uw partner telt mee. (Lees meer over de definitie Partner en de definitie Inkomen).
• Het maximumbedrag voor een lening voor bedrijfskapitaal van TOZO en TOZO 2 samen is € 10.157,00. Heeft u bij TOZO eerder bijvoorbeeld € 5.000,00 gekregen, dan kunt u nu nog maximaal € 5.157,00 aanvragen.
• Er is geen recht op bedrijfskapitaal wanneer bij uw onderneming sprake is van een faillissement of surseance van betaling.
Daarnaast gelden de eerdere voorwaarden:
• Uw bedrijf was voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
• U bent minimaal 1.225 uur per jaar (gem. 23,5 uur per week) werkzaam als zelfstandige
• U bent 18 jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
• U woont (of verblijft rechtmatig) in de gemeente Rozendaal.
• Het bedrijf of zelfstandig beroep oefent u in Nederland uit.
• Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis verminderd tot onder het sociaal minimum.
• Heeft u een partner die ook ondernemer is? Als u apart van elkaar een eigen bedrijf heeft, kunt u allebei een aanvraag voor bedrijfskapitaal doen. Runt u samen een bedrijf, dan kan slechts één van u een aanvraag doen.
Twijfelt u of u in aanmerking komt, op deze website kunt u een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking komt.
 
Procedure

De gemeente Rheden voert de TOZO voor onze gemeente uit. Als u de aanvraag heeft afgerond, wordt deze beoordeeld door een medewerker van de gemeente Rheden en wordt er een besluit genomen of u recht heeft op de tegemoetkoming of niet. Hierbij wordt er naar gestreefd u uiterlijk binnen 4 weken na aanvraag te laten weten waar u aan toe bent. De eerste betaling volgt zo snel mogelijk hierna.
Uw gegevens worden bij de aanvraag en achteraf gecontroleerd. Daarvoor mag de gemeente bij andere instanties informatie over u opvragen die relevant is voor de regeling. Blijkt achteraf dat u teveel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u nog een bedrag nabetaald. Als u met opzet onjuiste gegevens verstrekt, moet u het bedrag terugbetalen en krijgt u een boete.
 
Aanvragen TOZO
Er zijn tussenpersonen die aanbieden de TOZO voor u aan te vragen. Zo'n tussenpersoon kost u geld. We adviseren u om de aanvraag zelf te doen.
Heeft u de vorige periode ook al een TOZO toegekend gekregen? Dan kunt u nu een verkorte aanvraag doen voor de TOZO 2.
* Het aanvraagformulier voor een verkorte aanvraag TOZO-2 vindt u op de website van de gemeente Rheden.
Heeft u niet eerder TOZO gekregen, dan moet u de volledige aanvraag doorlopen.
* Het aanvraagformulier voor de volledige aanvraag TOZO-2 vindt u op de website van de gemeente Rheden.
NB Aanvragen kan tot en met 30 september 2020.
Het is belangrijk om goed overzicht te hebben van uw inkomen. Lees wat er onder inkomen valt.
 
Meesturen documenten
Meesturen bij verkorte aanvraag, inkomensondersteuning
Als u een partner heeft, moet u het ingevulde en ondertekende formulier ‘ondertekening partner’ meesturen. Dit formulier is te vinden op de website van de gemeente Rheden.
Meesturen bij volledige aanvraag, inkomensondersteuning
Heeft u niet eerder TOZO gekregen, dan doorloopt u de volledige aanvraag. Zorgt u er dan voor dat u de volgende documenten digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen. Tijdens de aanvraag kunt u ze uploaden:
• Kopie van uw paspoort of id-bewijs (geen rijbewijs)
• Uittreksel Kamer van Koophandel
• Laatste bankafschrift van de rekening waar de gemeente uw uitkering en/of bedrijfskapitaal naar kan overmaken. Dit mag uw zakelijke rekening of privérekening zijn.
• Uitdraai van de Belastingdienst van de laatste inkomstenbelastingaangifte (liefst van 2019).
• Als u een partner heeft: kopie van paspoort of id-bewijs van uw partner en het ‘formulier ondertekening partner’. .
Meesturen aanvraag voor bedrijfskapitaal
Is dit uw eerste aanvraag voor bedrijfskapitaal? Dan levert u bovenstaande stukken aan, die worden gevraagd voor een volledige aanvraag inkomensondersteuning.
Heeft u al eerder bedrijfskapitaal aangevraagd en ontvangen, dan hoeft u, als u een partner heeft, alleen het ‘formulier ondertekening partner’, te vinden op de website van Rheden, in te leveren.
Daarnaast levert u in beide gevallen  voor een aanvraag van bedrijfskapitaal onderstaande documenten aan, ook als u deze de vorige keer al heeft aangeleverd:
• Onderbouwing van de noodzaak van het aangevraagde krediet
• Uw laatste bankafschriften van alle zakelijke rekeningen en het laatste bankafschrift van uw privérekening en van de eventuele privérekening die u samen heeft met uw partner
• De meest recente jaarrekening
• Een liquiditeitsprognose om de liquiditeitstekorten te kunnen beoordelen
 
Meer informatie
Bekijk voor meer informatie de regeling de veelgestelde vragen over de TOZO op de website van de Rijksoverheid.
 
Laatst gewijzigd 4 juni 2020