TOZO regeling

Hier vindt u meer informatie over de TOZO-regeling

Financiële ondersteuning voor ondernemers tijdens coronacrisis (TOZO)

Nederland verkeert in een moeilijke tijd door het coronavirus. De maatregelen hebben een enorme impact op de samenleving. Veel ondernemers worden getroffen door de maatregelen. Daarom presenteerde het kabinet medio maart een pakket van landelijke maatregelen. In het artikel “Noodpakket van de overheid” op deze website zetten we de belangrijkste maatregelen uit dit Noodpakket voor u op een rij.
Eén van deze maatregelen betreft de ondersteuning van zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Het kabinet wil zelfstandige ondernemers ondersteunen en komt daarom met een tijdelijke regeling tot 1 september 2020. De regeling is bekend onder de naam TOZO, Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.

Wat houdt het in?

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze tijdelijke regeling, die door gemeenten wordt uitgevoerd. De gemeente Rheden voert deze regeling ook voor onze gemeente uit.
Er zijn bij de TOZO twee vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 aaneengesloten maanden (in de periode maart tot en met augustus 2020) inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,00.

Voor wie ?

De tijdelijke regeling is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis.

Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om alleen een beroep te doen op deze regeling als u dit  ook écht nodig heeft. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Voorwaarden

Om voor de regeling in aanmerking te komen voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • Uw bedrijf was voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent minimaal 1.225 uur per jaar (gem. 23,5 uur per week) werkzaam als zelfstandige
 • U bent 18 jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • U woont (of verblijft rechtmatig) in de gemeente Rozendaal.
 • U oefent het bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uit.
 • Uw inkomen is als gevolg van de coronacrisis verminderd tot onder het sociaal minimum.
 • Heeft u een partner die ook ondernemer is? Als u apart van elkaar een eigen bedrijf heeft, kunt u allebei een aanvraag voor bedrijfskapitaal doen. Runt u samen een bedrijf, dan kan slechts één van u een aanvraag doen.

Twijfelt u of u in aanmerking kom? Op www.krijgiktozo.nl kunt u een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking komt.

Procedure

De gemeente Rheden voert de TOZO uit voor onze gemeente. Het aanvraagformulier vindt u op de website van de gemeente Rheden 

 • Er zijn tussenpersonen die aanbieden de TOZO voor u aan te vragen. Zo'n tussenpersoon kost u geld. We adviseren u om de aanvraag zelf in te dienen.
 • Aanvragen kan tot en met 31 mei 2020.
 • Heeft u voor 2 april al een verzoek bij de gemeente Rheden ingediend voor de TOZO, dan moet u nu alsnog een aanvraagformulier invullen.

Welke documenten moet u meesturen?

De volgende stukken moet u aanleveren bij een aanvraag voor inkomensondersteuning. Zorgt u ervoor dat u deze documenten digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen.
Tijdens de aanvraag kunt u ze uploaden. Het gaat om:

 • Kopie van uw paspoort of id-bewijs (geen rijbewijs)
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Laatste bankafschrift van de rekening waar de gemeente uw uitkering en/of bedrijfskapitaal naar kan overmaken. Dit mag uw zakelijke rekening of privérekening zijn.
 • Laatste aangifte inkomstenbelasting
 • Als u een partner heeft: kopie van paspoort of id-bewijs van uw partner en het formulier 'ondertekening partner', te vinden op de website van de gemeente Rheden

Bij een aanvraag voor bedrijfskapitaal levert u naast bovenstaande stukken, ook aan:

 • Onderbouwing van de noodzaak van het aangevraagde krediet
 • Uw laatste bankafschriften van alle zakelijke rekeningen en het laatste bankafschrift van uw privérekening en van de eventuele privérekening die u samen heeft met uw partner
 • De meest recente jaarrekening
 • Een liquiditeitsprognose om de liquiditeitstekorten te kunnen beoordelen

Heeft u een partner?

Heeft u een partner, dan moet u beiden de aanvraag voor de TOZO ondertekenen. De hoofdaanvrager logt in via DigiD. Voor de partner gebruikt u het formulier 'ondertekening partner' , te vinden op de website van de gemeente Rheden. Dit print u uit en laat u ondertekenen door uw partner. Vervolgens stuurt u het document ingescand als bijlage mee bij uw aanvraag.

Vervolg

Als u de aanvraag heeft afgerond, wordt deze beoordeeld door een medewerker van de gemeente Rheden en wordt er een besluit genomen of u recht heeft op de tegemoetkoming of niet. Hierbij wordt er naar gestreefd u uiterlijk binnen 4 weken na aanvraag te laten weten waar u aan toe bent. De eerste betaling volgt zo snel mogelijk hierna.

Uw gegevens worden bij de aanvraag en achteraf gecontroleerd. Daarvoor mag de gemeente bij andere instanties informatie over u opvragen die relevant is voor de regeling. Blijkt achteraf dat u teveel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u nog een bedrag nabetaald.  Als u met opzet onjuiste gegevens verstrekt, moet u het bedrag terugbetalen en krijgt u een boete.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over de regeling de veelgestelde vragen over de TOZO op de website van de Rijksoverheid.

Informatie bijgewerkt 24 april 2020