Evenementen en activiteiten

EVENEMENTEN
Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus.


Het kabinet heeft daarom op 21 april 2020 bekend gemaakt dat het huidige verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september 2020.

Sport en spel

Het kabinet heeft meer ruimte gemaakt voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Ten aanzien van sport en spel betreft het buitensport en -spel voor kinderen en jongeren op voorwaarde dat dit door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid wordt:

  • Kinderen t/m 12 jaar kunnen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten/bewegen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar. Hier moet wél 1,5m afstand worden gehouden.
  • Alleen kinderen/jongeren en de sportbegeleider mogen op de sportlocatie komen
  • Clubhuis/kantine blijven gesloten. De toiletten mogen open
  • Kinderen/jongeren komen in sportkleding naar de locatie. Ze kunnen zich niet omkleden en niet douchen en gaan na de activiteit naar huis
  • Ouders die de kinderen brengen of halen, mogen niet op de locatie blijven
  • Sportclubs voor volwassenen (18+) en fitnessclubs blijven t/m 19 mei gesloten.

Elders op deze website treft u de spelregels om veilig te sporten aan.  

Onderwijs en kinderopvang

  • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.
  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.

Overige activiteiten

Het kabinet heeft besloten de meeste overige maatregelen te verlengen tot en met 19 mei 2020. Dat betekent onder andere dat horeca (m.u.v. afhalen), musea (het kasteel) en theaters (het openluchttheater) gesloten blijven. Ook de activiteiten in de kerk van Rozendaal gaan niet door. De pop-up expositie Duurzaamheid in de Torckschool is eveneens reeds afgelast en hetzelfde geldt voor de 5 mei viering.
 
Heeft u vragen over een specifieke activiteit of bijeenkomst? Benadert u dan de organisator, of de gemeente via gemeente@rozendaal.nl. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Mocht de situatie veranderen, of als we bijzonderheden te melden hebben, informeren we u via onze site en via In de Roos.

Geplaatst: 30 april 2020