Enquête van de Werkgroep Duurzaamheid

Hier vindt u de online enquête van de Werkgroep Duurzaamheid.

Zoals u in eerdere uitgaven van In de Roos heeft kunnen lezen is de Werkgroep Duurzaamheid al enige tijd actief. Momenteel beraadt de Werkgroep Duurzaamheid zich over de mogelijkheden van verduurzaming van de woningen in de gemeente. Het is dan ook van belang dat de huidige kenmerken van alle woningen in Rozendaal in kaart worden gebracht. Hiertoe is een vragenlijst gemaakt op basis van de systematiek van het Energielabel voor Woningen.  Met de antwoorden op deze vragen kan de werkgroep zich een beeld vormen van de actuele situatie van de  woningen in de gemeente Rozendaal met betrekking tot isolatie en installaties.  Zo wordt de werkgroep in staat gesteld om het gemeentebestuur een eventueel advies te geven over de verduurzaming van de woningen in Rozendaal.

In deze uitgave van In de Roos vindt u een vragenformulier waar u de meest relevante kenmerken van uw woning kunt aangeven.  De Werkgroep Duurzaamheid verzoekt iedere huiseigenaar om dit formulier in te vullen en af te geven aan de balie van het gemeentehuis.  Als u het liever online doet, kan dezelfde vragenlijst worden ingevuld via www.rozendaal.nl/enquete-duurzaamheid