Gratis verklaring omtrent het gedrag

Met ingang van 1 januari 2017 kan onder de navolgende voorwaarden een gratis verklaring omtrent het gedrag worden verstrekt:

  • Het betreft een verklaring omtrent het gedrag ten behoeve van Rozendaalse vrijwilligers
  • De verklaring omtrent het gedrag is een vereiste om de betreffende vrijwilligerswerkzaamheden uit te (mogen) oefenen
  • Er wordt bij aanvraag om een gratis verklaring verzocht
  • Vanzelfsprekend onder de voorwaarde dat de antecedenten van aanvrager de afgifte van een dergelijke verklaring rechtvaardigen