Nieuwjaarsbrief voor de inwoners van Rozendaal

Beste dorpsgenoten,

Het nieuwe jaar 2022 ligt voor ons. Als een blanco vel papier, een onbeschreven blad. Het verhaal kan alle kanten op, alle wegen liggen open, de keuzes in eigen hand. Of klopt dat niet? Is het verhaal al grotendeels geschreven, de keuzes begrensd door wat vooraf ging, door wetten en regels… en door een pandemie? Hoe maakbaar is het verhaal over 2022?

In de tweede helft van de vorige eeuw geloofden velen van ons in de maakbare samenleving – en vooral de sturende rol van de overheid daarin. Bij de drooglegging van de IJsselmeerpolders tussen grofweg 1930 en 1970 zag men deze polders als een mooi voorbeeld van de maakbare samenleving. Nieuwe bewoners van de polders zouden, als ware kolonisten, oude tradities achter zich laten en in het nieuw drooggelegde land een nieuw leven beginnen. Een nieuwe maatschappij opbouwen, beter en mooier dan de oude (voorbeeld ontleend aan www.canonvannederland.nl). In deze utopische maakbaarheidsgedachte geloven we al decennialang niet meer. De maakbare samenleving is, bij wijze van spreken, bij het oud papier gezet.

En deels klopt dat. Want de overheid schrijft niet eenzijdig het gewenste verhaal. Dat willen wij als gemeentebestuur ook helemaal niet. De overheid schrijft het virus niet weg in een voetnoot. De overheid overbrugt niet in haar eentje tegenstellingen. En ook pech, geluk en toeval zijn personages in ons verhaal. Maar in mijn overtuiging hebben wij een niet te onderschatten invloed op de samenleving. “De vraag is alleen wie de samenleving maken, en hoe zij haar maken.” Het antwoord op die vraag is even simpel als ingewikkeld: “Wij maken en hermaken de samenleving samen. Constant.” (uit: een column van Jesse Frederik in de Groene Amsterdammer, 2014). Daar ligt wat mij betreft de sleutel en de hoop voor 2022: we kunnen sámen het beste verhaal schrijven voor 2022.

Ik noemde in mijn ‘kerstbrief’ aan u, aan de inwoners van Rozendaal, 2021 het jaar van de illusie. Een jaar waarin we moesten omgaan met continu veranderende omstandigheden en onzekerheden door het coronavirus. Een jaar dat draaide om veerkracht en verbinding zoeken. Laat 2022 dan het jaar worden waarin we gezamenlijk het mooiste verhaal maken. Laten we het in het verhaal voor 2022 hebben over wat ons verbindt, in plaats van wat ons verdeelt. Geen snelle oordelen over elkaar en over elkaars keuzes. Geen zwart-wit uitsluiting van bepaalde groepen of meningen. Geen mensen aan de kant zetten als ‘wappies’. Geen gemakkelijke platte meningen aannemen als objectieve feiten. Laten we sámen tegenslagen en tegenstellingen overbruggen in ons verhaal.

Er zijn mooie verhaallijnen zat te bedenken voor 2022. Hoe gaat het verder met de energietransitie en de verduurzaming van Rozendaal? Wat zijn de gevolgen van klimaatadaptatie voor het onderhoud van ons groen, onze bomen? Hoe luidt het tweede deel van het verhaal over de scenario’s voor de toekomst van de (bereikbaarheid van de) Veluwezoom? Welke hoofdstukken schrijven we over het ondersteunen van herstel en ontwikkeling van het onderwijs, van de economie, van de horeca, van mensen die eenzaam of kwetsbaar zijn, tijdens en na corona? Hoe houden we onze gemeentelijke organisatie en begroting toekomstbestendig en hoe werken we daarbij samen met onze ‘coauteurs’, onze partners in de regio?

En niet te vergeten: welke keuzes maakt u, als kiezer, bij de gemeenteraadsverkiezingen straks in maart? Deze wending in het verhaal gaat mogelijk nieuwe hoofdpersonen laten verschijnen. Nieuwe commissie- of raadsleden, nieuwe gezichten in het college van B&W. De partijen zullen samen na de verkiezingen een nieuwe inhoudsopgave voor het verhaal van Rozendaal voor de komende jaren schrijven.

Zo schrijven en herschrijven we ons verhaal samen. Zo maken en hermaken we samen onze samenleving. Een sprookje zal het niet worden. Ook geen simpel romannetje. Het zal een levensecht verhaal zijn met mooie passages en zwarte bladzijden. Maar wel een boek waarbij we hopelijk een tevreden en voldane zucht slaken bij het omslaan van de laatste pagina.

Ik wens u allen en degenen die u lief zijn de prachtigste verhalen toe in 2022.

Met warme groet,
Ester Weststeijn
Burgemeester