Publicaties kennisgevingen juli 2022

Publicaties van ons beleid en alle andere typen kennisgevingen als (aanvragen om een) omgevingsvergunning, evenementenvergunning en drank- en horecavergunning staan ook op de website www.overheid.nl.

Evenementenvergunningen/vergunningen alcoholwet:

Aanvraag evenementenvergunning

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat de hierna vermelde aanvraag om een evenementenvergunning is ingekomen. Tegen deze aanvraag staan geen rechtsmiddelen open. U kunt wel informatie over de aanvragen krijgen of deze inzien.

Aanvraag Evenementenvergunning Festival Klaterklanken
Omschrijving: Buitenfestival voor klassieke muziek voor ca. 800 bezoekers
Datum evenement: 4 september 2022, 10:00 – 17:30 uur
Locatie: Terrein kasteel Rosendael, Rosendael 1, 6891 DA
Datum ontvangst: 20 juli 2022

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen omgevingsvergunning zijn ingekomen. Op deze aanvragen is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. U kunt wel informatie over de aanvragen krijgen of deze inzien.

Aanvraag omgevingsvergunning de Genestetlaan 27

Omschrijving: aanvraag voor de aanleg van een ondergrondse wateropslag.
Locatie: de Genestetlaan 27 te Rozendaal
Datum ontvangst: 14 juli 2022

Aanvraag omgevingsvergunning de Genestetlaan 5

Omschrijving: aanvraag voor de verbouwing en verduurzaming van het woonhuis.
Locatie: de Genestetlaan 5
Datum ontvangst: 14 juli 2022

Aanvraag omgevingsvergunning de Genestetlaan 25

Omschrijving: aanvraag voor het plaatsen van een buitenunit airconditioning.
Locatie: de Genestetlaan 25 te Rozendaal
Datum ontvangst: 21 juli 2022

Aanvraag omgevingsvergunning de Pinkenberg 7

Omschrijving: aanvraag voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan.
Locatie: de Pinkenberg 7 te Rozendaal
Datum ontvangst: 26 juli 2022

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Omgevingsvergunning Baron van Pallandtlaan 1

Omschrijving: uitbreiding, verbouwing en modernisering van de woning.
Locatie: Baron van Pallandtlaan 1
Verzenddatum: 24 juli 2022

Bezwaar

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de verzenddatum gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van de verleende vergunningen en/of ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum respectievelijk de datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026 - 38 43 666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.