Publicaties 27 augustus 2021

Publicaties augustus 2021

Aanvraag omgevingsvergunning Jachlaan 1 te Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Omschrijving: kappen van een Ceder/Blauwspar
Locatie: Jachtlaan 1
Datum ontvangst: 17 augustus 2021

Aanvraag omgevingsvergunning de Genestetlaan 2a te Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Omschrijving: kappen van een grote boom
Locatie: de Genestetlaan 2a
Datum ontvangst: 23 augustus 2021

Inlichtingen

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Nadat het besluit is genomen wordt dit bekendgemaakt. U kunt wel informatie over de aanvragen krijgen of deze inzien. De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de medewerkers. E-mailadres: gemeente@rozendaal.nl of telefoonnummer 026 - 384 36 66.

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke plaatsen reclameborden in Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Omschrijving: vergunning voor het plaatsen van driehoeksborden in de periode van 27 augustus 2021 tot en met 9 september 2021, namens KWF
Locatie: maximaal 6 driehoeksborden in Rozendaal
Verzenddatum: 19 augustus 2021

Bezwaar

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de verzenddatum gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van de verleende vergunningen en/of ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum respectievelijk de datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-384 36 66). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.