Publicaties augustus 2020

Hier vindt u de officiële publicaties van de diverse vergunningen, afgegeven in augustus 2020

Publicatie

BOUW- EN WONINGTOEZICHT

 
Verleende omgevingsvergunning

Steenhoek 21,22,23,24,25,26,27 en 28 -  Betreft vergunning voor het realiseren van acht woningen op de aangegeven adressen, verzenddatum 10 augustus 2020.

De verleende vergunningen en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de verzenddatum gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van de verleende vergunningen en/of ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum respectievelijk de datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843662). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.

Geplaatst: d.d.: 11 augustus 2020