Samen aan de slag met verduurzaming

Afgelopen voorjaar zijn veel Rozendalers gestart met het verduurzamen van hun woning

Afbeelding: wij gaan voor duurzaam

De gemeente lanceerde hiervoor in januari 2020 twee financiële regelingen, een subsidieregeling en een leningsfaciliteit. Al 155 huishoudens hebben gebruik gemaakt van deze subsidieregeling! Daarnaast zijn inwoners geïnformeerd over de mogelijkheden van duurzaam wonen tijdens de expositie in de Torckschool, georganiseerd door de lokale werkgroep Duurzaam Rozendaal. Ook hebben verschillende inwoners van Rozendaal een beroep gedaan op de Rozendaalse energiecoach, Bart Poel, die over de schouders van inwoners meekijkt en meedenkt bij afwegingen rond verduurzaming. In combinatie met de start van de collectieve inkoopactie Winst uit je Woning en de start van de lokale energie coöperatie De ZonneRoos zijn hierdoor veel mensen in beweging gekomen. Zo is er gezamenlijk al veel geïnvesteerd in de verduurzaming van woningen in Rozendaal, goed voor ons klimaat, maar ook voor een lagere energierekening en een comfortabeler huis!

Najaarscampagne Duurzaam Wonen

Ook in het najaar van 2020 willen we u blijven enthousiasmeren en stimuleren bij het verduurzamen van uw woning. We hopen natuurlijk nog meer inwoners te bereiken om actief aan de slag te gaan. Zo kunt u bij de gemeente ook in het najaar terecht voor uw subsidieaanvraag voor energiebesparende maatregelen in de woning. De subsidie is beschikbaar voor onder meer zonnepanelen, isolatie en glas. Voorwaarde is dat de investering minstens € 1.000 is. De subsidie bedraagt 33% van de totale investering, tot maximaal € 1.000.  Ook kunt u terecht bij de gemeente voor het aanvragen van de Toekomstbestendig Wonen-lening, waarmee u niet alleen maatregelen voor verduurzaming van de woning kunt voorfinancieren, maar ook investeringen in het langer zelfstandig thuis wonen.

Dit najaar wordt de collectieve inkoopactie Winst uit je Woning voor een tweede ronde opengesteld. Particuliere woningeigenaren kunnen via deze actie hun huizen voorzien van zonnepanelen, isolatie of extra isolerend glas. De installatie van zonnepanelen blijft populair omdat de prijzen van zonnepanelen de afgelopen jaren sterk zijn gedaald. Een groot extra voordeel is dat woningeigenaren de btw op de aanschaf terugkrijgen van de Belastingdienst. Dat scheelt bijna 21% op de prijs. Woningeigenaren verdienen de zonnepanelen in 6 tot 8 jaar terug. Na die tijd wordt nog ruim 20 jaar geprofiteerd van gratis groene stroom van eigen dak.
Woningeigenaren die geïnteresseerd zijn in isolatie of extra isolerend glas worden binnen de collectieve inkoopactie voorzien van een onafhankelijk advies aan huis. Tijdens deze adviezen wordt in de spouwmuur en de kruipruimte onderzocht welke isolatiemaatregelen mogelijk zijn. Na deze opnames ontvangen de eigenaren de offertes vrijblijvend op maat vanuit de inkoopactie.

Alle informatie gestroomlijnd

Afgelopen maanden is er veel in gang gezet om Rozendaal verder te verduurzamen, en ook dit najaar blijven deze activiteiten doorlopen. Graag hadden we een informatieve bijeenkomst georganiseerd, om u nader te informeren over de verschillende mogelijkheden. Een fysieke bijeenkomst organiseren lukt in de huidige situatie niet. Om alle informatie toch overzichtelijk beschikbaar te stellen is een speciale website ingericht.

Op www.duurzaamrozendaal.nl kunt u terecht voor meer informatie over lopende acties, leest u over de achtergronden van de energietransitie. Ook krijgt u hier inzicht in de mogelijke maatregelen om uw woning te verduurzamen. En kunt u aanvraagformulieren voor bijvoorbeeld de subsidieregeling vinden. Alle beschikbare informatie hebben we ook voor u samengevat in de folder Duurzaam wonen in Rozendaal, die is bijgesloten bij deze uitgave van de In de Roos.
We hopen dat we ook de komende maanden meters blijven maken bij de verduurzaming van woningen in Rozendaal. Ons advies blijft daarbij: maak gebruik van de beschikbare regelingen en acties, en oriënteer u op de mogelijkheden. De website zal komende tijd verder worden aangevuld en uitgewerkt, zo gaan we komende tijd nieuwe inspirerende voorbeeldwoningen toevoegen. Op de website kunt u ook terugvinden hoe u de hulp van energiecoach Bart Poel kunt inschakelen. Heeft u suggesties om voorbeelden of andere zaken aan de website toe te voegen, dan nodigen wij u van harte uit om deze aan te dragen!

Anton Logemann
Marieke Albricht

Wethouders gemeente Rozendaal