Tellen van stemmen verkiezingen

Meer informatie over bijwonen het tellen van de stemmen bij de verkiezingen


Tellen van stemmen bijwonen bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen


Wilt u kijken hoe de stemmen van de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen geteld worden? U bent welkom bij ons telmoment op woensdag 20 maart.
Na sluiting van het stembureau op 20 maart 2019 worden de stemmen van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen geteld op partijniveau en daarna direct op kandidaatsniveau. Dat betekent dat geteld wordt hoeveel stemmen elke partij en kandidaat gekregen heeft. Het telmoment is openbaar. U bent dus welkom om hier als toeschouwer bij te zijn.