Verleende vergunningen augustus 2019

Hier vindt u de publicatie van de vergunningen van de maand augustus 2019.

APV-/Kapvergunningen/Drank en Horeca wet

Verleende vergunningen/ontheffingen/aanwijzingen:

  • De bewoner van de Kerklaan 10 voor het onmiddellijk kappen van twee beuken achter de woning (verzenddatum 25 juli 2019)
  • Het Landgoedfestival op 23, 24 en 25 augustus 2019 op het terrein van kasteel Rosendael; (verzenddatum 26 juli 2019)
  • Hoffman Outdoor Media voor het plaatsen van Driehoeksborden langs de openbare weg ter aankondiging van de collecteweek van het KWF-fonds (verzenddatum 1 augustus 2019)

De verleende vergunningen liggen gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van deze vergunningen rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.