Asbest

Asbest (niet bedrijfsmatig) kan in dubbel plastic en voldoende dichtgeplakt worden aangeboden op de gemeentewerf op de laatste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur.

Voorwaarden

U kunt kleinere hoeveelheden asbest brengen naar de gemeentewerf aan de Moestuin. Dit dient wel op afspraak te gebeuren. Het asbest moet goed zijn verpakt in stevig plastic, dit kan langbouwplastic zijn of lege kunstmestzakken, dit alles dient u goed dicht te plakken. Asbesthoudende platen moeten zijn verpakt in stevig folie dat ook is dichtgeplakt. de pakketten moeten hanteerbaar zijn en mogen maximaal 12 kg wegen.Grotere hoeveelheden asbest dienen te worden afgevoerd door een erkend bedrijf. Informatie kunt u o.a. inwinnen bij Sita te Duiven, tel.: 0317 - 61 11 11. Daarnaast is er ook een speciale asbestlijn, tel.: 0800 - 02 26 511.

Aanvraag

Ieder particulier huishouden kan het asbest op de gemeentewerf inleveren. Huishoudens zijn verplicht tot het afvoeren c.q. het achterlaten van de verschillende soorten huishoudelijk afval conform de door de gemeente gestelde regels en aan de door de gemeente aangewezen inzameldiensten, of op een door de gemeente aangewezen plaats.
 

Kosten

Geen.
 

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij dhr. H. Jacobsen, Cluster Openbare werken, tel.: 026 - 38 43 675