Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding is het voorkomen of beperken van overlast en gevaar voor de volksgezondheid door een dierenplaag.

De gemeente heeft alleen een taak als het gaat om overlast door ratten. Inwoners kunnen de gemeente vragen om ratten te bestrijden. De bestrijding van ratten wordt voor de gemeente uitgevoerd door de firma Smit (Tel.nr.: 0314 - 39 26 77). Iedere inwoner van de gemeente die overlast heeft van ratten kan een afspraak maken met de firma Smit voor de bestrijding ervan. De rekening gaat naar de gemeente. Ander ongedierte wordt niet door of namens de gemeente bestreden, de inwoner moet in dit geval zelf maatregelen nemen. De kosten daarvan zijn eveneens voor de inwoner.

Informatie

Informatie kan verkregen worden bij dhr. H. Jacobsen, Cluster Openbare werken, tel.nr.: 026 - 38 43 675