Oud papier

Op iedere zaterdag van 9.30 uur tot 11.30 uur staat op de locatie de Moestuin (parkeerplaats bij de Kerk) een container waar u uw oud papier kunt inleveren.

Ieder particulier huishouden kan het oud papier aanleveren. Huishoudens zijn verplicht tot het afvoeren c.q. het achterlaten van de verschillende soorten huishoudelijk afval conform de door de gemeente gestelde regels en aan de door de gemeente aangewezen inzameldiensten, dan wel op een door de gemeente aangewezen plaats.

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij dhr. H. Jacobsen, Cluster Openbare werken, tel.nr.: 026 - 38 43 675