Rioolaansluiting

Een rioolaansluiting is een door de gemeente tot stand gebrachte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering.

De gemeente is verantwoordelijk voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afval- en hemelwater op haar grondgebied. Daartoe beheert de gemeente het rioleringsstelsel. Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalwater wil lozen om de aansluiting op het riool te realiseren. Iedereen die afvalwater loost in de bodem is verplicht een rioolaansluiting te hebben. De rioolaansluiting kan in eigen beheer worden aangelegd op eigen terrein- dan is een rioolaansluitvergunning nodig - of men kan de gemeente vragen de rioolaansluiting aan te leggen. De kosten van de aanleg zijn voor rekening van de aanvrager.De gemeente verzorgt de rioolaansluiting vanaf de erfgrens op het hoofdriool.

Aanvraag

De aanvraag kan worden ingediend door:

  • iedere eigenaar of gebruiker van een pand
  • de projectontwikkelaar
  • de architect
  • de aannemer

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de afstand tussen het pand en het hoofdriool, de graafwerkzaamheden en de gebruikte materialen.

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij dhr. H. Jacobsen, Cluster Openbare werken, tel.nr.: 026 - 38 43 675