Verhuur en pacht

 • Groenstroken verhuur of verkoop

  Verhuur/verkoop van groenstroken betreft het tegen betaling in gebruik nemen of in eigendom verkrijgen van stroken gemeentegrond (snippergroen).

 • Huur, pacht en koop

  In verband met de inrichting, de omvang en het karakter van de gemeente is huur, pacht of aankoop van onroerende zaken anders dan in incidentele, specifieke of projectmatige gevallen, door de gemeente niet aan de orde.

 • Verhuur, verpachting of verkoop van een onroerende zaak

  In verband met de inrichting, de omvang en het karakter van de gemeente verhuurt, verpacht of verkoopt zij, buiten enkele incidentele, specifieke of projectmatige gevallen, geen onroerende zaken.

 • Verzoek tot het in gebruik geven van grond

  In verband met de inrichting, de omvang en het karakter van de gemeente is het beleid van de gemeente er op gericht, anders dan in specifieke, incidentele of projectmatige gevallen, geen grond in gebruik te geven.