Iemand anders machtigen

Wilt u een kiezer machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas.

De kiezer die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau.

Let op:

 • De gemachtigde mag, per verkiezing, niet meer dan 2 volmachten aannemen.
 • De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Iemand persoonlijk machtigen

Hoe doet u dat?

 • Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs
 • Vul allereerst zelf in wie u machtigt en zet uw handtekening.
 • Laat de persoon die u machtigt ook zijn handtekening zetten op het volmachtbewijs.
 • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde moet dit bij het stembureau overleggen, samen met zijn eigen legitimatiebewijs.
 • De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen.
 • De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand schriftelijk machtigen

U stuurt een schriftelijk verzoek naar de gemeente waar u woont. Deze aanvraag moet uiterlijk 11 maart 2022 17:00 uur door de gemeente zijn ontvangen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u hiervan bericht. De gemachtigde krijgt zo spoedig mogelijk voor de stemming een volmachtbewijs toegestuurd.

Hoe doet u dat?

 • U vult het formulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen',  (model L8) in.
 • Meld op het formulier de naam, geboortedatum en adres van de persoon die u machtigt.
 • Laat de gemachtigde zelf op het formulier verklaren dat hij bereid is als gemachtigde op te treden.
 • Onderteken beiden het formulier.
 • U kunt het ingevulde en ondertekende formulier op de volgende manieren terugsturen:
 1. Per mail: scannen en versturen naar burgerzaken@rozendaal.nl
 2. Per post: versturen naar de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp
 3. Persoonlijk: afgeven bij  het gemeentehuis van Rozendaal, Kerklaan 1