Iemand anders voor u laten stemmen

Wilt u stemmen en weet u nu al dat u niet kunt op 17 maart 2021?

Of wilt u vanwege uw gezondheid niet gaan stemmen? Dan kunt u toestemming aan iemand anders geven om voor u te stemmen. Dat heet een machtiging.

Meer informatie

Onderhandse volmacht

 • Woont u in de zelfde gemeente als de persoon die u wilt machtigen? Dan regelt u dit eenvoudig door de achterzijde van de stempas in de vullen. Vergeet niet om een handtekening te zetten en geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Deze mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.
 • Heeft u iemand gemachtigd? Dan kunt u zelf niet meer stemmen.
 • Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen.
 • De gemachtigde mag uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten.

Schriftelijke volmacht

 • Woont u niet in dezelfde gemeente als de persoon die u wilt machtigen? Dan is er een schriftelijke volmacht nodig.
 • U en degene die wilt machtigen vullen een formulier in.
 • Dit formulier kunt u hier downloaden of ophalen bij het gemeentehuis.
 • Het formulier moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 vóór 17:00 door de gemeente zijn ontvangen.
 • Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs per post. Met dit volmachtbewijs kan hij of zij voor u stemmen.
 • De gemachtigde neemt alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig.
 • De gemachtigde  kan de volmachtstem (uw stem dus) alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten.

De gemachtigde neemt het volgende mee naar het stembureau:

 • zijn of haar eigen stempas;
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs;
 • het volmachtbewijs.

Schriftelijke volmacht intrekken

U kunt een eenmaal verleende schriftelijke volmacht niet meer intrekken.