Informatie met betrekking tot het (brief)stembureau

Locatie stembureau

Voor het uitbrengen van uw stem kunt u terecht bij het stembureau van de gemeente Rozendaal in de kerk van Rozendaal, Kerklaan 15. Hier kunnen geen briefstemmen worden afgegeven.
De openingsdagen en -tijden van het stembureau zijn:

  • maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart van 07:30 uur tot 21:00 uur.

Locatie briefstembureau

Het briefstembureau van de gemeente Rozendaal bevindt zich bij de komende Tweede Kamerverkiezingen bij het gemeentehuis, Kerklaan 1. Hier kunnen geen stemmen uitgebracht worden, daarvoor moet u op het stembureau zijn.
De openingsdagen en -tijden van het briefstembureau om briefstemmen af te geven zijn:

  • woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 maart van 08:30 uur tot 12:30 uur.
  • maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart van 07:30 uur tot 21:00 uur.

Vooropening van de briefstemmen

De vooropening door leden van het briefstembureau van de briefstemmen zal zijn op woensdag 17 maart van 9:00 uur tot 12:00 uur op het gemeentehuis van Rozendaal, Kerklaan 1. Deze vooropening is openbaar en kan worden bijgewoond. Vanwege het coronavirus nemen we extra maatregelen in het briefstembureau. De richtlijnen van het RIVM worden gevolgd zodat de stembureauleden veilig kunnen werken en u op gepaste afstand de vooropening kunt volgen.

Tellen van briefstemmen en vroege stemmers van maandag 15 maart en dinsdag 16 maart

De briefstemmen afgegeven tot 9:00 uur op 17 maart 2021 worden geteld door leden van het briefstembureau. Tevens zullen deze leden de vroege stemmen uitgebracht op maandag 15 maart dinsdag 16 maart tellen. Deze telling is op woensdag 17 maart van 9:00 uur tot 12:00 uur op het gemeentehuis van Rozendaal, Kerklaan 1. De telling is openbaar en kan worden bijgewoond. Na de telling wordt er geen uitslag bekendgemaakt. De zitting wordt geschorst.  

Uitslag briefstemmen en vroege stemmen

Op woensdag 17 maart om 21:00 uur wordt de zitting heropend van het briefstembureau en wordt de uitslag van de telling van de sessie van de ochtend bekendgemaakt. Daarnaast vindt opening plaats van de briefstemmen afgegeven op woensdag 17 maart vanaf 9:00 uur tot 21:00. Na de opening vindt de telling plaats en wordt de uitslag hiervan medegedeeld. Ook deze zitting is openbaar en worden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen.