Ondersteuningsverklaring

Kiesgerechtigden kunnen vanaf 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021 in de gemeente Rozendaal een ondersteuningsverklaring afleggen.

In het kader van het herstel van eventueel verzuimen is er ook nog gelegenheid op woensdag 3 en donderdag 4 februari 2021.

Om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten politieke partijen die nog niet zijn vertegenwoordigd, per kieskring waarin zij mee willen doen 30 ondersteuningsverklaringen inleveren. De verklaring moet worden afgelegd door kiesgerechtigden in de eigen woongemeente en moeten daar ook als kiezer geregistreerd staan. De ondersteuningsverklaring kunt u hier downloaden.

Het werkt als volgt:

  • U neemt een geprint model H4 mee naar het gemeentehuis. Eventueel ook verkrijgbaar bij de gemeente.
  • U ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken).
  • De ambtenaar maakt een aantekening in de Basisregistratie Personen en zet een stempel op het model H4.
  • U neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.
  • De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.30 uur. Past dit tijdstip niet dan kunt u een afspraak maken via burgerzaken@rozendaal.nl of 026 - 38 43 666.