Registratie Aanduiding Politieke Partij

Nieuwe lokale partijen die willen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing, kunnen de partijnaam (aanduiding) laten registreren.

Na de registratie kan de partij met die naam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing. De naam van de partij komt boven de kandidatenlijst op het stembiljet te staan. Partijen waarvan de aanduiding al is geregistreerd voor de Tweede Kamer of Provinciale Staten hoeven de aanduiding niet lokaal te registreren.

Waarom registreren:

Registratie is nodig om de partijnaam boven de kandidatenlijst te kunnen zetten. Zonder registratie kunt u alleen met een “blanco lijst” meedoen. Wilt u een aanduiding registreren dan moet uw verzoek uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn bij het Centraal Stembureau.

Meer informatie:

Voor meer informatie over de aanduiding kunt u bellen met 026 - 38 43 666 of stel uw vraag per mail: burgerzaken@rozendaal.nl