Zittingen van het Centraal Stembureau

31 januari 2022 inleveren kandidatenlijsten

Politieke partijen die geregistreerd staan en deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, leveren op 31 januari 2022 hun kandidatenlijsten in. Vervolgens controleert het Centraal Stembureau in een besloten zitting op 1 februari 2022 de kandidatenlijsten op de vereisten zoals genoemd in de Kieswet. Direct na de zitting worden de stukken ter inzage gelegd bij de balie van het gemeentehuis. Verzuimen op de ingediende kandidatenlijsten kunnen tot uiterlijk 4 februari 15.00 uur hersteld worden door de indieners.

4 februari 2022 openbare zitting Centraal Stembureau

Op 4 februari 2022 16.00 uur vindt een openbare zitting van het Centraal Stembureau plaats over de geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving van de daarop voorkomende kandidaten, handhaving van de geplaatste aanduiding en het nummeren van de kandidatenlijsten. Direct na de zitting worden de stukken ter inzage gelegd. De openbare zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, tenzij de covid-19-maatregelen aanleiding geven tot een wijziging. Overigens zal ook de mogelijkheid geboden worden om de openbare zitting digitaal bij te wonen.