Europees Parlement 23 mei 2019

Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement in Nederland.

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement in Nederland.
Het Parlement heeft door de jaren heen en aan de hand van opeenvolgende wijzigingen in de Europese verdragen aanzienlijke wetgevings- en begrotingsbevoegdheden gekregen, die het in staat stellen om, samen met de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in de Raad, de richting van het Europese project te bepalen. Daarbij streeft het Parlement ernaar de democratie en de mensenrechten te bevorderen - niet alleen in Europa, maar ook in de rest van de wereld. Ontdek in detail wat het Parlement doet, hoe het te werk gaat en hoe het zich heeft ontwikkeld tot de instelling die het nu is door deze beknopte gids over het Europees Parlement (pdf) te downloaden. Voor meer informatie zie de website van het Europees Parlement.


Wie mag stemmen?

Om te stemmen voor het Europees Parlement moet u:

 • in bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit, of
 • in bezit zijn van de nationaliteit van een ander land binnen de Europese Unie en via een Y 32-verklaring hebben aangegeven dat u in Nederland wilt stemmen
 • 18 jaar of ouder zijn op de dag van de verkiezing
 • wonen in de gemeente Rozendaal en daar op 9 april staan ingeschreven
 • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Hoe laat en waar kunt u stemmen (stembureau)?

Het stembureau is op deze dag van 7.30 tot 21.00 uur geopend. Locatiegegevens zijn: Gemeentehuis Rozendaal, Kerklaan 1, 6891 CL Rozendaal.

Meenemen naar het stembureau

 • Stempas(sen)
 • Een geldig identiteitsbewijs dat maximaal 5 jaar verlopen is op de dag van de stemming (dus als er bij “geldig tot” 24 mei 2014 of een latere datum staat vermeld)
 • Machtiging (als u voor iemand anders stemt)

Legitimatieplicht

Bij de stemming geldt een legitimatieplicht. Voor de verkiezing van het Europees Parlement moet u zich kunnen identificeren met:

 • een geldig paspoort van één van de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte
 • een geldig identiteitskaart van één van de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte
 • een geldig rijbewijs van één van de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte
 • een document waarover een vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Wanneer uw identiteitsbewijs kwijt of gestolen is, dan mogen de stembureauleden op het stembureau uw identiteit vaststellen aan de hand van een kopie van het proces-verbaal van vermissing, in combinatie met een document waarop uw naam en foto goed zichtbaar staan (bijvoorbeeld een OV-abonnement of een bibliotheekpas).

Stempas

Ontvangen van stempassen

U ontvangt de stempassen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement uiterlijk op donderdag 9 mei 2019.

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen?

U vraagt een nieuwe stempas voor de verkiezingen voor het Europees Parlement aan:

 • schriftelijk aanvragen

Stuur uw verzoek samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee naar het volgende adres: Gemeente Rozendaal, Bureau Verkiezingen, Postbus 9106, 6880 HH Velp (uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvangen)

 • mondeling aanvragen:

persoonlijk langskomen met uw geldig legitimatiebewijs op het gemeentehuis bij de balie burgerzaken van Rozendaal (uiterlijk 22 mei 2019 tot 12.00 uur)

Het formulier kunt u hier downloaden:

Als u een nieuwe stempas krijgt, kunt u niet meer stemmen met uw oude stempas.

Machtigen van een andere kiezer (stemmen bij volmacht)

Wilt u stemmen, maar kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

via de stempas (onderhandse volmacht)

 • de gemachtigde moet ook in de gemeente Rozendaal ingeschreven staan
 • vul de achterkant van uw stempas in
 • u en de gemachtigde ondertekenen beiden de stempas
 • geef de gemachtigde een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs mee

via een aanvraagformulier volmacht (volmachtbewijs)

 • u en de gemachtigde moeten het aanvraagformulier invullen en ondertekenen
 • u kunt het aanvraagformulier volmacht tot uiterlijk 20 mei 2019 schriftelijk indienen en opsturen naar Gemeente Rozendaal, Bureau Verkiezingen, Postbus 9106, 6880 HH Velp
 • of u kunt het aanvraagformulier persoonlijk afgeven bij de balie van de afdeling burgerzaken, Kerklaan 1 in Rozendaal. Dit kan tot woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur. Neem dan uw geldig legitimatiebewijs mee
 • de gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs en hoeft bij de stemming geen kopie van legitimatiebewijs mee te nemen voor degene voor wie wordt gestemd

Het formulier kunt u hier downloaden:

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Als u in een andere gemeente wilt gaan stemmen heeft u een kiezerspas nodig. U kunt uw stempas bij de gemeente inruilen voor een kiezerspas. U kunt dit op 2 manieren regelen:

 • schriftelijk aanvragen

Stuur uw verzoek samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee naar het volgende adres: Gemeente Rozendaal, Bureau Verkiezingen, Postbus 9106, 6880 HH Velp
(uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvangen)

 • mondeling aanvragen:

persoonlijk langskomen met uw geldig legitimatiebewijs op het gemeentehuis bij de balie burgerzaken van Rozendaal (uiterlijk 22 mei 2019 tot 12.00 uur)

Het formulier kunt u hier downloaden:

Verhuizing

Vertrek naar een andere gemeente?

Verhuist u na 9 april 2019 van Rozendaal naar een andere gemeente? Dan heeft u al een stempas ontvangen van de gemeente Rozendaal. Daarmee kunt u niet stemmen in uw nieuwe woongemeente. Wilt u toch in uw nieuwe gemeente stemmen? Dien dan een verzoek voor een kiezerspas bij de gemeente Rozendaal in.

Nieuwe inwoner van Rozendaal?

Als u na 9 april bent verhuisd naar Rozendaal, dien dan een verzoek voor een kiezerspas in bij uw voorgaande woongemeente als u in Rozendaal wilt stemmen.

Het formulier kunt u hier downloaden:

Wetregelgeving

Informatie websites

Meer informatie of contact

Afdeling Burgerzaken, e-mail: gemeente@rozendaal.nl of telefoonnummer (026) 38 43 671