Verkiezingsuitslagen

Hier vindt u de (Voorlopige) verkiezingsuitslagen

Definitieve uitslagen verkiezingen Provinciale Staten in Rozendaal


Op woensdag 20 maart waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. De uitslagen van de Provinciale Staten zijn op partijniveau bekend.
In Rozendaal zijn voor de Provinciale Staten in totaal 987 geldige stemmen uitgebracht. Waarvan 0 blanco stemden en 5 stemmen ongeldig zijn verklaard. Er zijn 79,6% stemgerechtigden naar de stembus gegaan voor de Provinciale Staten. In totaal had de gemeente voor deze verkiezing 1246 kiezers opgeroepen.


Definitieve uitslagen Provinciale Staten

In totaal deden 15 politieke partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen van Gelderland.

Lijst  Politieke partij  Voorlopig aantal stemmen in absolute getallen
1 VVD 347
2 CDA 95
3 Democraten 66 115
4 SP (Socialistische partij) 21
5 PVV (Partij voor de vrijheid) 20
6 Partij van de arbeid (P.v.d.a.) 77
7 Christenunie 35
8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 4
9 Groenlinks 109
10 Partij voor de dieren 39
11 50PLUS 21
12 Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje  8
13 Forum voor democratie 96
14 DENK 0
15 JEZUS LEEFT 0

 

Definitieve uitslagen Provinciale Staten

Op maandag 25 maart om 10:00 uur maakt de voorzitter van het Centraal Stembureau, burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend. Het Centraal Stembureau maakt de definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezing in de hele provincie bekend.

Bekendmaken uitslagen waterschappen

De voorlopige uitslagen van de waterschappen Rijn en IJssel (WRIJ) en Vallei en Veluwe (WVV) maken de waterschappen zelf bekend. Dit doen zij op donderdagmiddag 21 maart via hun eigen websites. Daarna wordt de uitslag ook op onze website van Rozendaal gepubliceerd. Op 25 maart 2019 zullen de waterschappen de definitieve uitslagen bekend maken.

Processen-verbaal stembureau Rozendaal
Sinds 1 januari 2019 bepaalt de Kieswet, conform artikel N12, dat de processen-verbaal van de stembureaus digitaal openbaar moeten worden gemaakt via de gemeentelijke website. Via onderstaande link (pdf-bestand) kunt u de processen-verbaal vinden.
  • Proces-verbaal N10 Provinciale Statenverkiezing (proces-verbaal van een stembureau)
  • Proces-verbaal N11 Provinciale Statenverkiezing (vaststelling aantallen stemmen)

De processen-verbaal liggen tijdens balieopeningstijden van de afdeling Burgerzaken voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis. Deze kunt u inzien vanaf vrijdag 22 maart, totdat over de toelating van de gekozenen is beslist. Als u hier graag een afspraak voor wilt maken kan dit uiteraard ook via telefoonnummer 026 - 3843671.