Voorlopige uitslagen Europese Parlementsverkiezingen 2019 gemeente Rozendaal

Op donderdag 23 mei 2019 waren er verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement. De voorlopige uitslagen hiervan zijn bekend.

In Rozendaal zijn voor de Europese Parlementsverkiezingen in totaal 860 geldige stemmen uitgebracht. Waarvan 3 blanco stemden en 5 stemmen ongeldig zijn verklaard. Er zijn 69,5% stemgerechtigden naar de stembus gegaan voor de Europese Parlementsverkiezingen. In totaal had de gemeente voor deze verkiezing 1249 kiezers opgeroepen.

Bekendmaken van de voorlopige uitslag

In totaal deden 16 politieke partijen mee aan de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement.

Lijst

Politieke partij

Voorlopig aantal stemmen in absolute getallen

1

Democraten 66 (D66)

91

2

CDA - Europese Volkspartij

87

3

PVV (Partij voor de Vrijheid)

12

4

VVD

260

5

SP (Socialistische Partij)

6

6

P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten

158

7

ChristenUnie-SGP

19

8

GROENLINKS

87

9

Partij voor de Dieren

40

10

50PLUS

27

11

JEZUS LEEFT

2

12

DENK

0

13

De Groenen

1

14

Forum voor Democratie

58

15

vandeRegio & Piratenpartij

0

16

Volt Nederland

12

 
Publicatie en ter inzagelegging processen-verbaal

Sinds 1 januari 2019 bepaalt de Kieswet, conform artikel N12, dat de processen-verbaal van de stembureaus digitaal openbaar moeten worden gemaakt via de gemeentelijke website. Volgens de Kieswet (artikel N12 lid 2) en in het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale opneming (artikel 42 lid 1) is vastgelegd dat de processen-verbaal met weglating van de ondertekening algemeen toegankelijk elektronisch openbaar gemaakt moet worden. U zult dus geen handtekeningen van de stembureauleden en/of parafen aantreffen in deze openbaarmaking. Dit geldt ook voor de handtekening van de burgemeester bij het proces-verbaal N11.

Via onderstaande link (pdf-bestand) kunt u de processen-verbaal en het csv-bestand (telling per stembureau) van de uitslagverwerking vinden.

•    proces-verbaal N10-1
•    proces-verbaal N11
•    csv-bestand (= osv4-3_Telling_EP2019_gemeente_Rozendaal)

De processen-verbaal liggen tijdens balieopeningstijden van de afdeling Burgerzaken voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis. Deze kunt u inzien, totdat over de toelating van de gekozenen is beslist. Als u hier graag een afspraak voor wilt maken kan dit uiteraard ook via telefoonnummer 026 - 3843671.