Schoolroute Dorpsschool

Op 20 oktober 2014 heeft wethouder Van Gorkum één van de acht borden onthuld die de schoolroute Dorpsschool aanduiden. Het zijn borden die een adviesroute aangeven. De schoolroute maakt onderdeel uit van een aantal maatregelen die genomen worden om de verkeersoverlast rondom de Dorpsschool te verminderen. Een andere maatregel is de controle op de naleving van de geldende verkeersregels ( dubbel parkeren, parkeren voor een inrit e.d.). Als een ieder zich vanaf nu houdt aan de adviesroute en verkeersregels zal de verkeersoverlast rond de Dorpsschool ongetwijfeld afnemen. Voor de zomer van 2015 zal er een evaluatie plaatsvinden om te kijken of de ingestelde maatregelen effect hebben. Ouders van schoolgaande kinderen zullen ook via de website en schoolbrief op de hoogte worden gesteld van de maatregelen en vooral ook gevraagd worden om mee te werken.