Zorg, welzijn, werk en jeugd

 • Mijn huis mijn toekomst

 • Kinderburgemeester en Jongerenraad

  De gemeente Rozendaal heeft een Kinderburgemeester en een Jongerenraad.

 • Sociaal Domein

  Informatie over o.a. eetclub Rozendaal, de Serre van Rozendaal en de Sociale Vraagbaak

 • Sociaal meldpunt/Loket Rozendaal

  Bij het Sociaal Meldpunt kunt u terecht met al uw zorg- en ondersteuningsvragen. Of het nu gaat om zorg, (arbeids)participatie, jeugdhulp of begeleiding. De consulenten bij het Sociaal Meldpunt werken zowel ten behoeve van de inwoners van Rheden als voor de inwoners van Rozendaal.

 • WMO

  Hier vindt u meer informatie over diverse voorzieningen, de WMO-digikrant, Regiotaxi, Plusbus en huishoudelijke verzorging

 • Jeugdhulp

  Hier vindt u meer informatie over jeugdhulp, jeugdbescherming, sociale vraagbaak en sociaal meldpunt

 • Maatschappelijk werk

  Hier vindt u meer informatie over de Wet inburgering (WI)

 • Welzijnssubsidies

  Een welzijnssubsidie is een subsidie voor activiteiten die door organisaties in het algemeen gemeentelijk belang worden uitgevoerd op de beleidsterreinen sport, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, volksgezondheid, maatschappelijke zorg en welzijn, maatschappelijke ondersteuning en onderwijs.

 • Werk en inkomen

  De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van de wetten en regelingen op het gebied van werk en inkomen uitbesteed aan de gemeente Rheden.

 • Vrijwilligersverzekering

  Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Lang niet alle vrijwilligers zijn goed verzekerd. De gemeente Rozendaal heeft daarom met ingang van 1 januari 2010 twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijke belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.

 • Gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats

 • Huiselijk geweld of kindermishandeling

  Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders.