Kinderburgemeester en Jongerenraad

De gemeente Rozendaal heeft een Kinderburgemeester en een Jongerenraad.

In de raadsvergadering van 2 juli 2019 is de nieuwe kinderburgemeester van Rozendaal, Annemijn van der Wagen, geïnstalleerd. Tegelijkertijd is daarbij officieel afscheid genomen van de vorige kinderburgemeester, Jet van Doesburg.

De vraag hoe we aan een nieuwe kinderburgemeester komen, was één van de belangrijkste punten op de agenda van de Jongerenraad op 15 mei. Daar waren we snel uit: kinderen die Jet willen opvolgen, moeten gewoon een sollicitatiebrief (of video!) opsturen. We kregen vier ontzettend leuke en creatieve filmpjes binnen op onze oproep om de nieuwe kinderburgemeester van Rozendaal te worden. Drie jongedames en één jongeman lieten zien en horen wat ze in hun mars hebben en wat ze belangrijk vinden voor de Rozendaalse jeugd. Een echte sollicitatiecommissie, bestaande uit drie jongeren, de vorige Kinderburgemeester Jet én de echte burgemeester, heeft met de sollicitanten gesproken. Liefst had de sollicitatiecommissie vier kinderburgemeesters willen aanstellen! Maar na wat wikken en wegen heeft de commissie besloten dat Annemijn van der Wagen de nieuwe Kinderburgemeester van Rozendaal wordt. Zij is een leerlinge van groep 6 van IKC De Dorpsschool en zal Kinderburgemeester zijn gedurende het schooljaar 2019-2020.

De Kinderburgemeester

In een bijzondere raadsvergadering op 2 juli heeft de burgemeester de nieuwe kinderburgemeester de ambtsketen omgehangen. Ze hebben allebei een korte toespraak gehouden. Burgmeester Weststeijn: ” De meeste gemeenten en ook de gemeente Rozendaal willen een kinderburgemeester omdat ze beter willen luisteren naar kinderen. En omdat ze in hun besluiten willen meenemen wat kinderen belangrijk vinden. Kinderen mogen nog niet stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen. Kinderen zijn meestal ook geen lid van een buurtvereniging.”

Burgemeester en kinderburgemeester van de gemeente Rozendaal

Kinderburgemeester Annemijn: “De reden dat ik kinderburgemeester wilde worden is, omdat ik graag iets wil doen voor Rozendaal. Ik vind het leuk om te organiseren en om samen met de echte burgemeester dingen te doen. Ik wil meer sportiviteiten voor jongeren. Ik hoop een goede kinderburgemeester te worden voor Rozendaal”.
De kinderburgemeester is bij een aantal activiteiten in Rozendaal aanwezig, samen met de burgemeester.

De Rozendaalse Jongerenraad

De jongerenraad is anders van opzet dan de gemeenteraad. Hij komt twee of drie keer per jaar bij elkaar, vroeg op de avond. En hij bestaat uit alle jongens en meisjes die dan aanwezig zijn!

Wie zitten er in de jongerenraad?

De jongerenraad is bedoeld voor meisjes en jongens van 10 jaar tot en met 15 jaar. Alle Rozendaalse jongeren in deze leeftijdsgroep zijn welkom. De jongerenraad wordt altijd aangekondigd in “In de Roos”.
Daarnaast worden zo veel mogelijk jongeren persoonlijk benaderd. De ene keer gebeurt dit met een persoonlijke brief, de andere keer krijgen de jongens en meisjes die al een keer geweest zijn en hun e-mailadres hebben achtergelaten, een mail. Of ze krijgen, als ze zijn aangesloten bij de Jongeren WhatsAppgroep, een appje van de Jongerenwerkster die deze WhatsAppgroep beheert.

Wat wordt er besproken?

Meestal wordt er een verslag gemakt van de Jongerenraad. Hieronder treft u de twee meest recente verslagen aan: