Maatschappelijk werk

Hier vindt u meer informatie over de Wet inburgering (WI)

  • Wet inburgering (WI)

    Bepaalde groepen nieuwkomers, oudkomers (immigranten die al langer in Nederland wonen) en geestelijk bedienaren (bijvoorbeeld imam, dominee) hebben jn Nederland een inburgeringsplicht.